Grote opkomst clubkampioenschappen bij Reddingsbrigade Lemmer

Foto Marije Sinnema

LEMMER – Reddingsbrigade Lemmer heeft op vrijdagavond 9 februari onder grote belangstelling de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden in zwembad Ny Sudersé. Maar liefst 100 leden namen deel aan de clubkampioenschappen, die waren opgedeeld in verschillende leeftijdscategorieën.

Tot en met 10 jaar naar Australië

De leden tot en met tien jaar zwommen bij het eerste onderdeel 25 meter schoolslag. En bij het tweede onderdeel was voor iedereen 25 meter zwemmen met een ‘rescue board’. Het thema voor deze avond was namelijk het land Australië en daar zwemt men veel in de golven met een board.

Van 11 tot en met 14 jaar

De leden 11 t/m 14 jaar zwommen 25 meter borstcrawl heen en 25 meter schoolslag terug. Ook hier werd het tweede onderdeel met het board heen gezwommen en terug met een reddingstokje.

16 jaar en ouder en prijzen

De leden van 16 jaar en ouder zwommen 100 meter in drie verschillende zwemslagen en vrije slag terug en ook hierbij was het tweede onderdeel met het board.
De sportieve strijd tussen de leden leverde per leeftijdscategorie een 1e, 2e en 3e prijs op. Verder kreeg iedere deelnemer een mooie oorkonde.