Wie helpt de Vogelwacht?

Gruttonest

LEMMER – De Vogelwacht Lemmer -Eesterga-Follega is 15 februari 1947 opgericht en telt momenteel ca. 207 leden. Dit jaar bestaat zij dan ook 75 jaar en dat wordt gevierd. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, de penningmeester en nog ondersteund door een aantal bestuursleden. De Vogelwacht is aangesloten bij de B.F.V.W. (Bond Friese Vogelwachten) Ook beschikt ze  over een facebookpagina en website.

Versterking nodig binnen het bestuur

Binnen het bestuur is nog wat versterking nodig. Er wordt een voorzitter gezocht. De Vogelwacht zoekt een enthousiaste man/vrouw met liefde voor de vogels en de natuur in het algemeen die wil helpen bij het aansturen en coördineren van de diverse activiteiten, de vergaderingen voorzitten, contacten onderhouden met diverse instanties zoals met de B.F.V.W. Ook wordt een algemeen bestuurslid gezocht.

Van een algemeen bestuurslid vraagt de afdeling: liefde voor vogels en natuur in het algemeen. Samenwerken met andere bestuursleden en mogelijk andere losse taken oppakken zoals bijvoorbeeld nestkastje controleren, eventueel iets voor de jeugdvogelwacht betekenen of Nazorgcoördinator.
Beide vacatures betreft een onbezoldigde functie met een vergoeding voor eventueel gemaakte kosten.

Basiscursus weidevogelbeschermer

Door de B.F.V.W. wordt een basiscursus Weidevogelbeschermer georganiseerd. Mensen die het wat lijkt om voor de vogelwacht nazorg te doen en deze cursus willen volgen, kunnen zich ook aanmelden.

Wat is nazorg?

Nazorg is weidevogelbeheer van een groot aantal vogels, maar de belangrijkste weidevogels zijn de grutto, kievit, scholekster en de tureluur. Afhankelijk van de weersomstandigheden leggen weidevogels in de maanden maart en april hun eieren in het land. Tijdens deze periodes wordt er door de boeren de nodige landbewerkingen uitgevoerd zoals bemesting en slepen van het land. Om nu tijdens deze werkzaamheden het stukgaan van de eieren te voorkomen worden er nazorgers ingeschakeld.

Nazorgers

Nazorgers zijn vogelkenners die onder aansturing van de B.F.V.W. en de plaatselijke vogelwacht het veld ingaan en pogen om zoveel mogelijk van de nesten met eieren op te zoeken. Deze worden dan via een app in een registratie systeem van de B.F.V.W. op de mobiele telefoon geregistreerd. Zo kan men later de gevulde nesten met deze coördinaten weer terugvinden. Wanneer de boer nu werkzaamheden moet verrichten dan zoekt de nazorger de nesten weer op en plaatst hier op ca. 3 – 5 meter van het nest, richting de boerderij een stok. Zodat de boer weet dat hierachter het nest met eieren ligt. Na de werkzaamheden is het verstandig om direct daarna de stokken weer weg te halen. Zodat rovers, die de eieren willen op eten hier niet attent op worden gemaakt. Op deze wijze helpen de nazorgers de boer om het kapot rijden van de nesten te voorkomen.

Eén keer per één of twee weken wordt op afstand gekeken of de vogel nog aan het broeden is en of de eieren al uit zijn gekomen. Wanneer de jongen zijn uitgekomen, gaan ze binnen 24 uur hun eigen voedsel opzoeken. Voordat er gemaaid wordt gaat de nazorger kijken waar de jongen zitten en wordt door middel van bijvoorbeeld plastic zakken op een stok gepoogd de jongen naar een ander nog niet te maaien stuk land te laten vertrekken. Wanneer de jongen zo ver zijn dat ze kunnen vliegen dan zit de taak van de nazorger erop.

Meer informatie en aanmelden

Wie interesse heeft in het werk als nazorger of een bestuursfunctie zou willen bekleden, of algemeen wil helpen, kan contact opnemen met secretaris dhr. J. Adema via e-mail Vogelwachtlef@gmail.com

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!