Een graai in de afvalbak

DFM –  Incidenteel en steekproefsgewijs wordt het afval in de afvalbakken ongevraagd bekeken van burgers door de afvalcoaches van de gemeente. Doel is om te kijken wat er juist wel en niet goed gaat bij het afval scheiden en inwoners te helpen om hun afval (nog) beter te scheiden. Dit schrijven burgemeester en wethouders nadat Kleurrijk De Fryske Marren er vragen over had gesteld.

Kenbaar gemaakt

Waarom er ongevraagd naar de rotzooi werd gekeken, vraagt de politieke partij zich af. B&W geven te kennen dat dit niet onverwacht is:” Wat een afvalcoach doet en hoe een afvalcoach kan helpen bij het afvalscheiden hebben we breed kenbaar gemaakt. Onder andere via onze website, sociale media kanalen, in ons gemeentelijk katern Tusken de Marren en de AfvalApp. Een afvalcoach is vooral in de wijk te vinden en heeft contact met de inwoners. Ze kijken wat er juist wel en niet goed gaat bij het afval scheiden in de containers en bieden een helpende hand aan inwoners om hun afval (nog) beter te scheiden. Met het oog op die werkzaamheden kijkt de afvalcoach ook (ongevraagd) in de op de openbare weg geplaatste container.”

In de afvalbak kijken

Volgens de partij gaan de coaches ook in de afvalbak met hun handen en halen ze er zelfs spullen uit. Burgemeester en wethouders: “De afvalcoach verricht vooral visuele inspecties in de afvalcontainers. Om een goede indruk te krijgen – van wat wel en niet goed gaat bij het afval scheiden in de containers – worden er soms ook spullen uit de container gehaald.”

Privacy en briefje

Kleurrijk De Fryske Marren vraagt of B&W zich kan voorstellen dat mensen dat een inbreuk op hun privacy vinden. B&W:” We zijn ons ervan bewust dat een inspectie van een afvalcontainer ook informatie kan geven over onze inwoners en dat zij dit als een inbreuk op hun privacy kunnen ervaren. Het is daarom belangrijk om onze inwoners goed te informeren en waarom wij deze controles verrichten en welke informatie we vastleggen.” Volgens de afdeling voorlichting konden mensen ook weten dat er door iemands afval kan worden gegaan. “De gemeente heeft de afvalcoaches als onderdeel meegenomen in de communicatie rondom afval scheiden. Insteek is dat de afvalcoaches onze inwoners kunnen helpen bij het (nog) beter scheiden van hun afval. Dat ze daarbij in de container kijken is inherent aan hun rol/functie. Immers, alleen zo kunnen ze bekijken waar het juist wel en niet goed gaat en daarover met mensen in gesprek. Wanneer inwoners niet thuis zijn laten ze een briefje achter (waarin ze ook aangeven in de container te hebben gekeken). Ook noemen we bijvoorbeeld dat we door middel van steekproeven bekijken hoe en of er in de loop van de tijd beter afval wordt gescheiden.”

Boete?

Verder vraagt de partij zich af of de afvalcoach na haar bevindingen en het rapport straks vervangen wordt door een soort BOA die net als in de corona tijd bij te dicht bij elkaar zitten, de inwoners beboeten als ze iets verkeerd in de afvalbak gooien. Volgens burgemeester en wethouders is dat niet de bedoeling. “Onze afvalcoaches helpen met allerlei tips over afvalscheiden, het verminderen van restafval én vragen over wat er naar de milieustraat kan. Boetes zullen ze niet uitdelen.”

 

 

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!