Vogelwacht geeft vogelkennis-les aan Daltonschool

Nazorger Reitze Woudstra vertelt. Foto's Fimmie Keulen en Jeltje Adema

Brekkenpolder – Bestuur en vrijwilligers van de Vogelwacht Lemmer-Eesterga-Follega hebben maandagmorgen 15 april aan ruim 25 kinderen van groep 7 van de Daltonschool Sint Jozef uit Lemmer een praktijk- en theorieles gegeven over vogels.

Kennis

Om 10.00 uur werd er verzameld op de boerderij bij Adema in de Brekkenpolder. Na een welkomstwoordje werden de kinderen in drie groepen verdeeld. Een groep kreeg eerst een theorieles in de vorm van een quiz. Door de interactie bij de vragen (staan of zitten bij een antwoord) werd er veel kennis opgedaan. Ook werd er bijvoorbeeld verteld over welke vogel het meeste in Lemmer voorkomt (de huismus). Het verschil tussen nestblijvers (blijven in het nest en worden gevoerd door de ouders) en nestvlieders (gaan de kuikens als ze uit het ei zijn gekomen gelijk zelf eten zoeken).

Huiskat is een bedreiging

De huiskat kwam ook in beeld. Er werd verteld dat katten ook veel kuikentjes en vogels vangen en dat wanneer de kuikens in het land zijn, de poes in de mand hoort tijdens het broedseizoen van april t/m juni.

Met de boer mee

De andere groep ging met de boer mee. Tijdens zijn rondleiding op de boerderij werd er verteld over het opgroeien van klein kalfje naar grote koe. De kinderen kregen diverse soorten voedermiddelen voor de koeien te zien. Ook moesten ze raden hoeveel liter melk de koe geeft (gemiddeld 35 liter) en hoeveel water een koe drinkt ( gemiddeld 150 liter) en hoeveel hij eet. Dit werd getoond met een stapeltje hooi en kuil.

Nesten vinden

De praktijkles vond in het weiland plaats. Hier moesten de kinderen de nesten met de nagemaakte eieren vinden van onder andere de scholekster. Dezen lagen op een broedpaal. Maar ook de eieren van de tureluur en de grutto moesten worden gezocht. Dezen lagen in het lange gras. Het nageslacht van de kievit tenslotte moest in het korte gras gezocht. Tijdens het zoeken werd er voorzichtig gelopen, bang om op de nesten te gaan staan.

Nestbescherming en predatoren

En wat ga je doen als de boer gaat maaien? Kinderen zochten naar de oplossing door bamboe stokken bij het nest te zetten. En hoe bescherm je het nest als de koeien in het land komen? Met een nestbeschermer. Aan de hand van foto’s die in het weiland stonden werd bekeken of de eieren uitgekomen of geroofd waren door predatoren. Kinderen noemden de vos, steenmarter, wezel, hermelijn, rat, kraaien en roofvogels. En er moest natuurlijk naar wormen worden gezocht.

Vogelwacht wil meer groepen basisschoolkinderen van vogelkennis voorzien

Na de evaluatie werden de kinderen om 12.00 uur door hun ouders weer opgehaald. Dit nadat zij allemaal een tasje met inhoud mee kregen over de vogels, een vogelkenniskaart, afvinkkaart welke vogel je ziet en wat lekkers voor zichzelf en de vogels. Kortom voor de kinderen een gezellige en leerzame ochtend. In de toekomst hoopt de Vogelwacht meer groepen van basisscholen op deze manier vogelkennis over te brengen.

Meer informatie

Wie meer wil weten over de Vogelwacht of wie wil helpen met broedzorg of nazorg bij de weidevogels kan een kijkje nemen op de website (of contact opnemen via de website): https://lemmer.friesevogelwachten.nl