Terug naar Toen- Pre 00`s

DE LEMMER – Om de útgave fan it Lemster Doe-boek för bern fanne Lemster basissköllen te finansieren, hâldt Tafelronde 153 Lemsterlân ferskillende aksies. Ien dêrfan is de Feestelike Terug naar Toen joon yn Club 23 op freed 29 maart 2024 om 20.00 oere.

Kaarten via QR code: www.ikbenaanwezig.nl, of önne saal. Tema fanne joon is 80`s en 90`s. t Doe-boek ferskynt yn maaie 2024.