Onderzoek naar haalbaarheid uitbreiding bedrijventerrein Lemsterhoek

LEMMER – Aan de westkant van Lemmer ligt het bedrijventerrein Lemsterhoek. Er is een uitbreiding van dit bedrijventerrein mogelijk op nu nog agrarisch gebied. In 2016 is het in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt dat het college via een wijziging het gebied her kan bestemmen naar een bedrijventerrein. Dit is ook zo in de omgevingsvisie opgenomen. Er zitten voorwaarden aan de wijziging. De gemeente wil die nu graag onderzoeken op haalbaarheid.

Haalbaarheidsonderzoek

De gronden zijn niet in eigendom van de gemeente, maar zijn van een ontwikkelaar, Paiva BV. De ontwikkelaar wil de gronden uitgeven als bedrijventerrein. De gemeente ziet daar wel mogelijkheden en wil de haalbaarheid graag onderzoeken. De projectontwikkelaar moet dan de ambtelijke kosten betalen voor het maken van een haalbaarheidsonderzoek. Na het afronden van het onderzoek kan het
college een besluit nemen over het veranderen van de bestemming en de bestemmingsplanprocedure oppakken.

Risico

Een eerste risico dat op voorhand genoemd kan worden is of de uitgifte wel past in de regionale afspraken. De uitbreiding past niet binnen de vorig jaar getekende afspraken met de gemeente Sud West Fryslân en de provincie. Dat vraagt nadere afstemming met beide partijen.

Elders afschalen

Komt er een uitbreiding van Lemsterhoek, dan moet de gemeente op andere locaties een tandje afschakelen. Ook daar ziet de Fryske Marren mogelijkheden. Door de aanleg van een zonneveld bij De Ekers, zal het lastig worden om daar binnen de periode van de afspraken het aantal hectare bedrijventerrein te realiseren, zoals die opgenomen zijn in de afspraken. Ook voor Woudfennen 4 in Joure zit er nog wel wat ruimte die benut kan worden voor Lemsterhoek. Er blijft daar genoeg ruimte over.

Vraag vanuit Lemmer

Er is vraag vanuit Lemmer en in Lemmer is geen bedrijventerrein meer op voorraad. Vanuit de ondernemersvereniging is ook aangedrongen op uitbreiding. De gemeente wil het daarom een kans geven, maar de aanleg moet dan wel in fasen.

Ecologie

Een tweede aandachtspunt is de ecologische status van het veenweidegebied. In het haalbaarheidsonderzoek worden onder andere deze aspecten onderzocht.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!