Kerkgebouw in de verkoop

Open Huis: 22 mei van 16.00 – 19.00 uur
LEMMER – De kerkenraad van de Protestantse Gemeente i.w. te Lemmer en Stichting Dorpsbehoud houden op 22 mei een inloopmiddag over de toekomst van het gereformeerde kerkgebouw aan de Nieuwburen.
Ook de St. Aula en Uitvaartverzorging Boersma doen mee en stellen hun gebouw – de Aula – open.
U kunt tijdens deze bezichtiging nadere informatie verkrijgen en een beeld vormen van het gehele complex en de mogelijkheden die het biedt. Dit alles op een mooie centrale plek in het centrum van Lemmer.
Tussen 16.00 en 19.00 uur kunt u vrij in- en uitlopen en met elkaar in gesprek gaan.
Ook de rentmeester van het Kantoor der Kerkelijke Goederen is aanwezig om u nadere informatie te verstrekken.

Het kerkcomplex

Het kerkcomplex dat verkocht wordt, bestaat uit een kerkzaal met consistorie, een pastorie en kosterswoning en Het Baken, een verenigingsgebouw. Een deel van het complex, met de karakteristieke kerktoren, is gemeentelijk monument. Het Baken, de aula en de tussenliggende ruimten zijn geen gemeentelijk monument.
Een sociaal-culturele invulling waar de Lemster bevolking in mee kan delen, zou een van de mogelijkheden kunnen zijn.
De ruimte en akoestiek van de kerkzaal zijn verrassend. Enkele jaren geleden zijn hiervoor plannen gemaakt, deze schets kan ter plaatse bekeken worden.
Met een eigentijdse inrichting zou men een cultuurcentrum kunnen ‘beleven’.
Op deze middag zal er ook muziek te beluisteren zijn, zodat men de sfeer kan proeven. Cultuur naar het centrum halen!
Ook een combinatie van appartementen, zorg en welzijn en cultuur zou een optie kunnen zijn.

Samenwerking met Stichting Dorpsbehoud
Onlangs besloot de kerkenraad het gebouw in de verkoop te doen, maar zij wil ook proberen om samen met de Stichting Dorpsbehoud het gebouw zoveel mogelijk voor de Lemster samenleving te behouden.
Kerkenraad en Stichting Dorpsbehoud zien een sociaal-cultureel centrum voor zich, maar hebben daar tot nu toe niet veel steun voor ontvangen. Verschillende partijen vinden het allemaal een mooi idee en wensen hen veel succes, maar daar blijft het bij.
Deze middag wil men ook in die zin de kerkelijke noodklok luiden: steunen de verschillende partijen van burgers, ondernemers, cultuur en politiek deze opzet van een sociaal-cultureel centrum?

Verkoop o.b.v. uitnodiging en presentatie (zogenaamde ‘tender’)
Het alternatief is verkoop aan een projectontwikkelaar.
Dit gebeurt dan in de vorm van een uitnodiging aan de belangstellende partijen die een presentatie van hun plan kunnen geven met een bijbehorende bieding.
Dit heeft vaak een ander gebruik tot gevolg. Ook dat kan een goede zaak zijn, maar dan is de kans groot dat er dan minder mogelijkheden voor sociaal-culturele activiteiten overblijven.

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!