Feestelijke Open Huis Kinderwoud IKC De Arke

Lemmer – Half juli 2021 is Kinderwoud Kinderopvang gestart met kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang op IKC De Arke in Lemmer. Inmiddels draait de opvang op volle toeren en is het tijd voor een feestelijke opening! Op vrijdag 1 oktober 2021 is iedereen van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom om een kijkje te nemen en kennis te maken! “De hele week worden feestelijke activiteiten voor de kinderen georganiseerd, maar op vrijdag pakken we extra uit met onder andere een dansdemo van de DansFabriek!”

Kinderwoud Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland.

Het aanbod op IKC De Arke

Het aanbod op IKC De Arke bestaat uit:

  • Kinderdagopvang: voor kinderen van 0 tot 4 jaar
  • Peuteropvang: voor kinderen van 2 tot 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang: voor kinderen van 4 tot 13 jaar

Aanbod en ontwikkeling
“Kinderen beleven bij Kinderwoud vooral veel plezier en warmte, maar spelenderwijs worden brede en uitdagende ontwikkelingsmogelijkheden geboden. Hierbij staan de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing centraal; bij Kinderwoud wordt elk kind GEZien!

Met het gevarieerde aanbod leeftijdsgerichte activiteiten worden alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen gestimuleerd. Spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding vormen hierin de basis. Op de peuteropvang en de kinderopvang wordt bovendien met behulp van een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Dit sluit mooi aan op de visie van IKC De Arke. Waar ontdekkend, onderzoekend en bewegend leren centraal staan. Kortom, het IKC waar je SPRONGEN maakt!”

Meer informatie
Meer informatie over Kinderwoud is te vinden op de website.

Ook is hier een Flyer  te vinden van de activiteiten.