Subsidie DFM voor regenton, groen dak of afkoppeling op riool of oppervlaktewater

DFM – Wie op het punt staat zijn dak te vergroenen, een regenton (of andere regenwateropvang of infiltratiemethode) aan te schaffen of het afkoppelen van dakverhardingen en of erfverhardingen op particulier terrein van het bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsel of oppervlaktewater kan bij de gemeente De Fryske Marren een subsidieverzoek indienen voor een deel van de kosten. Per jaar is 25.000 euro beschikbaar. Er zijn wel voorwaarden om in aanmerking te komen.

Vooraf subsidie aanvragen

Zo moet voor daadwerkelijk afkoppelen van de dakverhardingen, infiltratiemodule en het vergroenen van het dak vooraf de subsidie worden aangevraagd. Dus voordat er met de werkzaamheden wordt gestart. Dit betekent dat er wel vaak offertes meegestuurd kunnen worden, maar het precieze bedrag vaak nog niet helemaal duidelijk is. Ook is er een situatietekening en technische specificaties nodig. Wie heel groen bezig is en alle drie maatregelen wil treffen in hetzelfde jaar, kan in 1 jaar subsidie aanvragen voor alle drie trouwens. De subsidieregeling is in het leven geroepen om er voor te zorgen dat meer mensen aanpassingen doen aan de gevolgen van klimaatverandering. Het principe van klimaatadaptie ligt in het aanpassen aan de omstandigheden en zo zorgen dat je als individu minder last hebt van de effecten van klimaatverandering.

Bonnetje voldoende

Voor een regenton is de factuur of het bonnetje voldoende om aan te leveren bij de aanvraag. Meestal is deze al gekocht en wordt de subsidie daarna aangevraagd met het bonnetje als bewijs van aankoop. Wel moet er dan nog een foto worden aangeleverd van de oude en de nieuwe situatie en moet er toestemming zijn van bijvoorbeeld een verhuurder van de woning.

Meer informatie en de link

Vooraf informatie vragen bij de gemeente aan welke voorwaarden de subsidieaanvraag precies moet voldoen is misschien wel handig. Meer informatie is in ieder geval te vinden via deze link.

 

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!