Sobere maaltijd en oecumenische vespers in de veertigdagentijd

De maaltijd is sober. Foto Pexels

LEMMER – De protestantse gemeente en de rooms katholieke gemeenschap in Lemmer organiseren ook dit jaar weer sobere maaltijden en oecumenische vespervieringen in de veertigdagentijd.

Sobere maaltijd

Op de woensdagen tussen nu en Pasen is er om 18.00 uur een sobere maaltijd in gebouw Ús Haven, naast de Tsjerke oan it Dok. Er wordt een vegetarische maaltijdsoep geserveerd, met stokbrood dat beschikbaar is gesteld door bakkerij Breimer. Na de maaltijd wordt er gecollecteerd. Deelnemers doneren wat ze de soep “waard” vonden. De opbrengst van die collecte is bestemd voor de werkgroep Gastvrij Lemmer, die zich inzet voor de opvang van vluchtelingen in onze omgeving (zie daarvoor ook https://lemsternijs.nl/werkgroep-gastvrij-lemmer/).

Deelnemen maaltijd

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze sobere maaltijd, ook wanneer u niet lid bent van een van de geloofsgemeenschappen.

Vesperviering

Na de maaltijd is er om 19.00 uur in de Tsjerke oan it Dok een vesperviering, een avondgebed. Die bijeenkomst duurt een half uurtje. Ook daar bent u natuurlijk van harte welkom, maar u kunt er ook voor kiezen om slechts een van deze twee gebeurtenissen bij te wonen.
Op woensdag 13 maart zal er geen vesperviering zijn, want dan is er om 19.30 uur de Gebedsdienst voor gewas en arbeid.