Open koffie voor mantelzorgers

LEMMER – Het was even stil door de zomervakantie maar volgende week is er weer een Open Koffie voor mantelzorgers in Lemmer. Deze activiteit wordt georganiseerd door De Bolder. De Bolder is een samenwerkingsverband tussen Patyna, Zorggroep Hof en Hiem, Thuiszorg Zuidwest Friesland Buurtzorg Lemsterlân en het Mantelzorg Informatie Punt (onderdeel van Sociaal Werk De Kear). De bijeenkomst is op woensdag 29 september, aanvang 10.00 uur in de De Klaver aan de Kleine Beer 15 in Lemmer.

Gezelligheid en de ontmoeting

Tijdens de Open Koffie staat gezelligheid en het ontmoeten van mantelzorgers voorop. “We drinken samen een kop koffie en horen graag hoe het met u gaat. Dit gebeurt in een groep met maximaal 10 deelnemers en de RIVM maatregelen hanteren we zorgvuldig!” Iedereen die dat wil, mag daarbij aanschuiven.

Aanmelden

Wie mee wil doen, wordt gevraagd zich eerst even aan te melden bij Francien Bekius van Mantelzorg Informatie Punt (MIP!) via e-mail mantelzorg@sociaalwerkdekear.nl / 06-51291163. Zij kan ook informatie geven of zorgen voor vervangende mantelzorg of vervoer.