Meimeringen: Zullen we zelf een Lemster camping runnen?

Van de provincie Fryslân kreeg ik een persbericht. Het had de prachtig kop:”Plan vitale logiesaccommodaties bereidt sector voor op toekomst.” Tegelijkertijd zag ik in de jaarstukken van onze eigen gemeente staan dat er diverse grote partijen zijn die wel een recreatieobject binnen onze gemeentegrenzen willen realiseren. Dat verbaasde me niks. Op de vraag of er voor Lemmer ook zo’n plan ligt van een grote investeerder of meerdere investeerders, is het antwoord ontkennend.  Maar duidelijk is wel dat de camping voor de kleine man overal verdwijnt  en dure huizen en parken er voor in de plaats komen. Waardoor de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer of er voor hen gewoon geen plek meer is om een weekje of 2 ook even niks te doen.

Gewone camping wordt een uitzondering

In Lemmer, Sint Nicolaasga, Balk, Woudsend en Hindeloopen moeten de gewone mensjes al plaats maken voor iets heel anders. Hun caravannetje waar ze jaren voor hebben gespaard, moet weg of verdwijnt in de container. Hoewel daartegen wel veel weerstand is, zie ik dan weer geen grote acties die op touw worden gezet. Hoe anders ging dat in Rotterdam, waar een hele camping wel in opstand kwam en er voor zorgde dat zij hun plekkie niet hoefden in te leveren. In Balk komen als alles doorgaat bijvoorbeeld villa’s te staan van ongeveer een miljoen. Voor investeerders die hun geld alleen nog maar meer zien groeien. En terwijl de reguliere woningnood enorm is en jongeren tot hun dertigste bij hun ouders moeten wonen,  worden er vakantievilla’s uit de grond gestampt voor “even erbij”.

Niet zeuren maar doen

Maar goed je kunt door blijven zeuren en je kunt kijken naar wat we zelf zouden kunnen doen. Volgens de provincie moeten we naar een hele nieuwe manier van denken: vernieuwing van bestaande onderkomens en het slim ontwikkelen van nieuwe bij Fryslân passende verblijven. Met het Actieplan Vitale Logiesaccommodaties gaan Toerisme Alliantie Friesland (TAF) en de provincie deze ontwikkeling stimuleren. De Provincie trekt anderhalf miljoen euro uit om goede plannen een stap verder te brengen. De provincie wil onder andere experimentele ontwikkelingen verwelkomen.

En dan wordt het interessant

En dan wordt het interessant: Bij het laatste kan men denken aan een dorp dat zelf een hotel of camping runt. Ook kan een vakantiepark met huisjes worden ondergebracht in een coöperatie. Zodat het sociale aspect kan bestaan naast belangen van recreatie en economisch gewin. In alle gevallen zullen plannen moeten passen in het Friese landschap en duurzaam moeten zijn.

Zelf de camping runnen

Een dorp dat zelf een camping runt, is dat niet een geweldig idee? Ik realiseer me dat dit ongetwijfeld moeilijker  is dan het zo op het eerste gezicht klinkt. De neuzen moeten dezelfde kant uit, er moeten mensen zijn die er verstand van hebben, er moeten goede afspraken zijn over geldelijke zaken, er moeten goede plannen worden gemaakt en die moeten netjes ten uitvoer gebracht. Dat is geen sinecure, dat begrijp ik heel goed. Maar ik denk ook dat er in ons dorp genoeg kennis en kunde en inzet is om zoiets professioneel op te kunnen zetten. En wat me nog een hobbeltje lijkt: de gemeente zal er ook haar medewerking aan moeten verlenen. Maar met de provinciale woorden: Uiteindelijk moet het plan leiden tot een levendige, eigenzinnige en gezonde Friese logiessector die bijdraagt aan de brede welvaart van zowel inwoners als toeristen,” zou dit geen probleem moeten zijn. Toch?

En voor wie belangstelling heeft:  Het volledige plan is te vinden op deze site

Meisje