Lemmer-West onderging in 2004 ook al grondige renovatie

De gevels gingen er in 2004 zelfs helemaal uit. Foto Peter van den Brandt

LEMMER – Lemmer West gaat op de schop. Er worden woningen gesloopt, er komen appartementengebouwen, er worden nieuwe huizen gebouwd en veel onderkomens worden gerenoveerd en verduurzaamd. In 2004 werd het hele woonplan ook al onder handen genomen. Toen gingen de gevels er onder andere uit. Maar er werden ook woningen tussen uit gehaald. Peter van den Brandt legde dat vast voor de eeuwigheid en uit de plaatjes is wel op te maken dat dit toen ook al een enorme operatie was.