Koffie-ochtend voor mantelzorgers

LEMMER – Woensdag 7 februari is er weer een koffie-ochtend voor mantelzorgers in De Klaver Dagbeleving. Ontmoeting, ontspanning en het uitwisselen van ervaring staan hierin centraal. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar! Het adres is Kleine Beer 15 in Lemmer

Toegang gratis

Toegang en koffie en thee gratis. Voor meer informatie, vervangende mantelzorg of vervoer kunt u contact opnemen met  Francien Bekius, Mantelzorg Informatie Punt (MIP!), mantelzorg@sociaalwerkdekear.nl / 06-51291163.

 De 4 fan Lemsterlân

De 4 fan Lemsterlân (voorheen De Bolder) is een samenwerkingsverband tussen Patyna, Hof en Hiem, Thuiszorg Antonius en het Mantelzorg Informatie Punt (onderdeel van Sociaal Werk De Kear). Zij organiseren activiteiten als thema-avonden, Koffie-ochtenden en de Dag van de Mantelzorg.