Herinrichting Plattedijk vanaf half mei

Het parkeren aan de Plattedijk was al niet de bedoeling, maar de herinrichting is ook bedoeld om parkeren op het grote parkeerterrein bij het strand te bevorderen. Foto Lemsternijs

LEMMER – Half mei 2024 starten de werkzaamheden van de ‘Herinrichting Plattedijk in Lemmer’. De werkzaamheden vinden plaats in de beschermingszone van de primaire waterkering van Wetterskip Fryslán. Dit betekent dat er in het stormseizoen (1 oktober t/m 15 april) geen werkzaamheden mogen plaatsvinden.

Van 13 mei tot en met 27 september

Voorlopig streeft de gemeente ernaar dat de werkzaamheden plaatsvinden vanaf 13 mei t/m 27 september 2024.

Niet tijdens bouwvak en Glemmer Beach

Tijdens de bouwvakvakantie (week 32 t/m 34) en het weekend van Glemmer Beach (week 35) zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden.

Kans bestaat dat werkzaamheden doorschuiven

Wanneer de weersomstandigheden de werkzaamheden dusdanig beïnvloeden dat de kwaliteit van het werk in het geding komt, bestaat de kans dat een deel van de werkzaamheden doorschuift naar 2025.

Het werk is opgedeeld in 3 fasen:
Fase 1: Plattedijk en Industrieweg, vanaf de rondweg N359 tot en met de kruising met de Industrieweg inclusief de Industrieweg.
Fase 2: Stationsweg, gedeelte tussen de Vuurtorenweg en de Nieuwedijk.
Fase 3: Plattedijk, kruising Nieuwedijk t/m kruising Villa Novalaan.

Plattedijk en Industrieweg in de nacht gestremd

Fase 1 en 2 worden deels gelijktijdig aangepakt, waarbij de werkzaamheden aan de rijbaan van de Plattedijk en de Industrieweg ‘s nachts plaatsvinden. De Plattedijk en de Industrieweg zijn tijdens de nachtelijke werkzaamheden tussen 20.00 en 06.00 uur gestremd voor alle verkeer.
Het deels combineren van fase 1 en fase 2 is vanwege het stormseizoen, de vakantieperiode en de geplande evenementen noodzakelijk.

Over de herinrichting

Belangrijkste aanpassingen rond de Plattedijk worden onder andere gedaan om het parkeren op het grote parkeerterrein (ijsbaan) bij het strand nog aantrekkelijker te maken. De parkeerplaats bij het Lemster strand heeft een enorme capaciteit en ligt op slecht enkele loopminuten van het centrum. Door de toegang naar dit parkeerterrein te verbeteren en de routes naar het centrum aantrekkelijker te maken, probeert de gemeente bewoners en bezoekers meer gebruik te laten maken van dit terrein. Door de inrit van het parkeerterrein toe te voegen, komt er minder verkeer op de kruising Plattedijk-Industrieweg. Er ontstaan duidelijkere looproutes voor voetgangers naar het strand en naar het centrum van Lemmer.

Het centrum van Lemmer wordt iets groter

Vanaf de kruising Plattedijk-Industrieweg krijgt het verkeer het gevoel het centrumgebied in te rijden. Dit doet de gemeente onder meer door asfalt te vervangen door klinkers. Het gebied krijgt daarmee meer een verblijfskarakter. Dit betekent ook dat verkeer van en naar het industriegebied voorrang krijgt op het verkeer van en naar het centrum van Lemmer. De Plattedijk houdt tot de provinciale weg overigens gewoon 30 km/u als maximum snelheid.

Plattedijk als verbindingszone

Met het ontwerp is geprobeerd zo goed mogelijk bij te dragen aan een robuuste en aantrekkelijk verbindzone tussen het Ir. D.F. Woudagemaal, het strand en het centrum. De inrichting sluit beter aan bij de functies van de verschillende gebieden. De openbare ruimte wordt duidelijk en minder rommelig dan nu het geval is.