Erfrechtspecialist Hilda begeleidt mensen thuis met opstellen testamenten

DFM – De praktijk leert dat veel mensen behoefte hebben om een (levens)testament op te laten maken, maar het komt er maar steeds niet van; mensen ervaren de drempel naar de notaris te hoog of men denkt een akte te gaan ondertekenen waar men weinig van begrijpt. Dat kan beter. Mensen worden thuis door Hilda Dijksma bezocht en krijgen een kosteloos en vrijblijvend gesprek aangeboden, ongeacht de duur. “Want het moet voor iedereen duidelijk zijn wat voor effect het (levens)testament heeft en op welke wijze er zoveel mogelijk erfbelasting kan worden bespaard. Bovendien kun je met een goed (levens)testament ook de hoogte van de eigen bijdrage in de zorg beïnvloeden, zodat het eigen vermogen zoveel mogelijk bij de kinderen blijft. En dit alles in begrijpelijke taal”, aldus Hilda Dijksma.

Wetswijzigingen

De afgelopen decennia hebben veel wetswijzigingen plaatsgevonden, waardoor het voor veel mensen onduidelijk is geworden hoe de wettelijke verdeling nu feitelijk werkt. Bij overlijden van de ene partner kan ook bij minder vermogende mensen een situatie ontstaan dat zij belasting moeten betalen. Ondanks dat er weinig geld op de spaarrekening staat. Dit gebeurt meestal wanneer het vermogen in de eigen woning zit waar je niet zomaar aan kan komen. Volgens de huidige wetgeving wordt de langstlevende partner weliswaar volledig eigenaar van alle eigendommen, maar er moet in veel gevallen wel over de hoogte van de vordering van de kinderen erfbelasting worden betaald. Ook al krijgen de kinderen dit niet direct in handen. En daar houden de meeste mensen geen rekening mee.

Persoonlijk

Een (levens)testament blijft zeer persoonlijk. Denk bijvoorbeeld aan (klein)kinderen met een (verstandelijke) beperking, verslaving of andere problematiek. Het (levens)testament biedt vele mogelijkheden om hierover iets vast te laten leggen.
Of iets nalaten voor de kleinkinderen?
En dan hebben we ook nog in toenemende mate met samengestelde gezinnen te maken.
Moeten de stiefkinderen meedelen in de erfenis?
Of heeft men zelf kinderen die gescheiden ouders zijn?
Bij eerder overlijden van eigen kind kan men in het (levens)testament voorkomen dat de bewindvoering over de nalatenschap van de kleinkinderen bij de expartner van het overleden kind terecht komt.
Wat zijn de (on)mogelijkheden van onterven?
En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken.

Wilsonbekwaamheid

Daarnaast zorgt een goed levenstestament ervoor, dat bij wilsonbekwaamheid (denk aan dementie of in coma raken) de aangewezen gevolmachtigde voor je mag handelen. Ook al ben je gehuwd in gemeenschap van goederen, de gezonde partner mag (zonder een levenstestament) dan niet het huis verkopen. Beiden moeten wilsbekwaam zijn. Is dat niet het geval, dan dien je alle uitgaven te verantwoorden aan de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt hoeveel geld je mag besteden. Een levenstestament is daardoor in veel gevallen een “must”. Je koopt er simpelweg vrijheid mee.

Heldere taal

Hilda Dijksma werkt al jaren samen met verschillende notarissen in Noord Nederland. Dit hele traject naar de notaris (samen met een document in heldere taal), wordt dan ook door haar begeleid. Het gesprek kan zowel in de Nederlandse als Friese taal worden gevoerd. U kunt Hilda Dijksma benaderen op haar site: of haar telefonisch benaderen op 06-1590 7115.