Enquête – Wel of geen winkels

De enquête loopt nog t/m zondag 23 februari

LEMMER – De gemeente de Fryske Marren vraagt in een enquête die online is in te vullen of inwoners winkels aan de Pôlle en de Zeedijk in Lemmer willen. Ook wordt op straat aan mensen gevraagd naar hun mening hierover.
De Lidl wil bijvoorbeeld al jarenlang verhuizen naar Pôlle en daar uitbreiden, maar kreeg daarvoor nooit toestemming.

De enquête staat op de gemeentepagina en in 11 vragen wordt naar de mening van de inwoners gevraagd. Zo kunnen ze daar aangeven of ze vinden dat er winkels verplaatst kunnen worden vanuit het centrum naar dat gebied en welke winkels dat dan kunnen zijn. Daarbij is onder andere de keuze uit een supermarkt, bakkers, kledingwinkels en anderen.
Mensen die dat willen kunnen daar ook hun argumenten voor- of tegen de vestiging van winkels geven.
Zo is een vraag: ´Stel dat de verplaatsing van winkels uit het centrum naar Pôlle/Zeedijk negatieve effecten heeft op het centrum van Lemmer, vindt u dan nog steeds dat winkels mogen verplaatsen naar Pôlle/Zeedijk?´
De resultaten van de enquête worden anoniem doorgegeven aan de gemeente, stelt het onderzoeksbureau.
DE VRAGENLIJST is nog t/m zondag 23 februari 2020 in te vullen.

Winkeliers krijgen aparte uitnodiging
Winkelier in Lemmer krijgen een aparte uitnodiging voor een enquête voor ondernemers. In die enquête wordt ook gevraagd of zij eventueel willen verhuizen naar dat gebied. Winkeliers die niet zijn uitgenodigd kunnen contact opnemen met Leon Heger van DTNP (024 – 379 20 83).

Onderzoek nodig
In en rond Lemmer wordt al lange tijd gesproken over de vestiging van woningen en winkels aan de Pôlle/Zeedijk in Lemmer. In het coalitieakkoord van CDA, VVD, PvdA en GroenLinks is daarom afgesproken dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de ruimtelijke mogelijkheden voor wonen en detailhandel op deze locatie. Deze enquête is onderdeel van dat onderzoek. Behalve een onderzoek onder inwoners en ondernemers, wordt er ook gekeken naar de effecten voor het verkeer en eventuele gevolgen voor het centrum van Lemmer.
In de plannen voor Pôlle/Zeedijk gaat de gemeente op dit moment uit van de bouw van circa 100 woningen.
Dit betreft zowel appartementen als woningen.
Verder wordt dus nu gekeken naar of inwoners van voormalig Lemsterland ook vinden dat daar winkels bij kunnen.