Eerste levering van betonpuin granulaat bij de IJB Groep

LEMMER – Op maandag 18 september 2023 is het eerste schip met betonpuin granulaat bij de IJB Groep in Lemmer aangekomen. Betonpuin granulaat is een secundair (gerecycled) toeslagmateriaal, dat wordt terug gewonnen uit materiaal wat vrij komt bij de sloop van gebouwen en woningen.

Betonmortel

In de afgelopen bouwvakperiode is een extra opslagvak naast de bestaande opslagbunkers aan de havenkade van het IJB-terrein gerealiseerd, om deze nieuwe stroom van secundair toeslagmateriaal op te slaan. Het materiaal zal in eerste instantie worden gebruikt in de betonmortel voor de heipalen productie in Lemmer. Maar zal later ook worden toegepast in andere productgroepen.

Duurzaamheid

“Hiermee heeft de IJB Groep een belangrijke stap voorwaarts gezet op het pad van haar duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030, die zijn geformuleerd in het kader van “Duurzame Draagkracht”. Bovendien wordt door klanten, te weten de grotere aannemers in Nederland, steeds vaker de nadruk gelegd op het verwerken van gerecycled materiaal in onze producten. Zodat de milieubelasting van nieuwe woningen verlaagd wordt”, aldus Adjunct Directeur Gertjan van Solkema.

“Daarnaast is de verwerking van secundair materiaal in onze producten ook een belangrijk onderdeel van de afspraken in het “Nationale Betonakkoord” waarin de “Betonbranche” de klimaatafspraken van Parijs uit 2015 heeft weten te vertalen naar concrete, eigen doelstellingen”, vertelt Gertjan.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!