De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van gemeente DFM zoekt inwoners

DFM De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van gemeente De Fryske Marren zoekt:

enthousiaste, betrokken en nieuwsgierige inwoners

die als lid van deze onafhankelijke adviesraad mee willen denken en praten over het gemeentelijk beleid op het vlak van het sociaal domein en dus iets willen betekenen voor de inwoners van De Fryske Marren.

Gevraagd en ongevraagd advies

Het sociaal domein kent 3 aandachtsvelden: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.
De belangrijkste taak van de ASD is om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven over beleid dat de gemeente ontwikkelt op deze 3 aandachtsvelden. Daarnaast wordt ook advies gegeven op terreinen die hiermee raakvlakken hebben. De ASD vergadert 1 x per maand op een woensdagavond in het gemeentehuis te Joure.

Gezocht: leden met passie voor het sociaal domein

De ASD telt maximaal vijftien leden en bestaat uit twee werkgroepen, Wmo/Jeugd en Participatie, en heeft een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit een onafhankelijke voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris. Ook wordt de ASD ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Op dit moment zijn er, door het aflopen van zittingstermijnen, vacatures. Op grond van persoonlijke interesse, deskundigheid en ruimte binnen de werkgroepen, zoekt de ASD leden met passie voor het sociaal domein die wonen in gemeente De Fryske Marren.

Afspiegeling van inwoners van DFM

De samenstelling van de ASD moet een afspiegeling zijn van de inwoners van gemeente De Fryske Marren. Iedereen kan dus lid worden maar gezien de samenstelling nodigen wij met name ook ervaringsdeskundigen met Wmo-, Jeugdzorg-, Participatie – en/of inburgerings- achtergrond uit te reageren. Daarbij zoeken wij ook jonge leden en daar zullen we bij de selectie rekening mee houden.

De werkzaamheden bedragen ongeveer vier uur gemiddeld per week.

Meer weten

Wil je meer weten dan kun je informatie over deze vacatures en faciliteiten die geboden worden, vinden op de website van de ASD De Fryske Marren. Ook is het mogelijk een vergadering van de ASD bij te wonen (deze zijn openbaar). De data en informatie/profiel zijn terug te vinden op www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl of op facebook: Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd en denk je dat je in het profiel past dan kun je jouw brief binnen 2 weken na verschijnen van deze advertentie mailen naar
info@adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl
De selectie gesprekken zullen in februari plaatsvinden.

Voor meer informatie kun je bellen met Henk Laros, voorzitter ASD, tel.nr +31642616438 of 0513431479.