Bouw nieuw schoolgebouw Zuyderzee Lyceum na de zomer

LEMMER – Gemeente De Fryske Marren en VariO Onderwijsgroep hebben een volgende stap gezet naar een nieuw duurzaam en toekomstbestendig schoolgebouw voor het Zuyderzee Lyceum in Lemmer. Het bouwplan en de begroting is onlangs goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast is de nieuwbouwlocatie – aan de Straatweg 52D – beschikbaar. Na de selectie van een aannemer voor de uitvoering en het wijzigen van het bestemmingsplan, kan in de zomer van 2023 mogelijk worden gestart met de bouw. De nieuwe school krijgt een oppervlakte van ongeveer 3.000 m2 en is geschikt voor 355 leerlingen.

Oude gebouw is 58 jaar oud en niet energiezuinig

Het huidige schoolgebouw – aan de Riensingel in Lemmer – is inmiddels 58 jaar oud. Het is niet energiezuinig, voorziet niet (meer) voldoende in de onderwijskundige behoeften van deze tijd, heeft veel onderhoud nodig en is daardoor aan vervanging toe. Het nieuwe schoolgebouw is energiezuinig en voorziet in de onderwijskundige behoeften. Daarnaast wordt het volledig gasloos, energiezuinig verwarmd én gekoeld, krijgt het energiezuinige LED-verlichting en 170 zonnepanelen. Deze extra maatregelen zijn mogelijk door een zogenoemde ‘duurzaamheidstoeslag’, waarbij zowel de gemeente als het schoolbestuur samen extra investeren in duurzaamheid en een toekomstbestendige onderwijsvoorziening. Het schoolgebouw wordt hierdoor een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Het doel is uiteindelijk Nul Op de Meter (NOM) of zelfs een Energie Neutraal Gebouw (ENG).

Herkenbaar gebouw voor scholieren en docenten

Het ‘huis in de polder’, zoals het schoolgebouw ook wel wordt genoemd, is ontworpen door architectenbureau BDP uit Rotterdam.

Zuyderzee Lyceum komt op de plek PAC

Op de plek waar het schoolgebouw komt staat nu nog het PAC-gebouw dat in de loop van 2023 wordt gesloopt. Met de huidige eigenaar Dynhus is overeengekomen dat het in eigendom komt van de gemeente, zodat de locatie klaargemaakt kan worden voor de nieuwbouw. De huidige bestemming staat niet toe dat op deze locatie een school komt, daarom moet dit worden aangepast. Terinzagelegging volgt begin 2023 en naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast in het tweede kwartaal van 2023.