Bestemmingsplan – Jachtkamp Fase 2

BANTEGA – Met ingang van 12 augustus ligt gedurende 6 weken het op 29 juni 2016 door de gemeenteraad van de Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Bantega-Jachtkamp Fase 2 met het bijbehorende raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken ter inzage bij: het gemeentehuis in Joure, het servicepunt Balk en Lemmer.

Plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is het juridisch-planologisch mogelijk maken van een nieuw en kleinschalig woongebied aan de noordzijde van Bantega. Het plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van maximaal 11 woningen, waarbij zowel vrijstaande woningen, geschakelde woningen als rijwoningen mogelijk zijn. De stedenbouwkundige structuur speelt in op de structuur van de bestaande woonwijk Jachtkamp 1 en op de ligging, grenzend aan het landelijke gebied. Het plangebied wordt zorgvuldig in het landschap ingepast.