Aanvragen subsidie 2020

DFM – Tot 1 oktober 2019 kunt u subsidie aanvragen voor 2020, voor activiteiten die een heel jaar plaatsvinden. Dat betekent dat de aanvraag uiterlijk 30 september 2019 bij de gemeente binnen moet zijn. Aanvragen die later binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Organiseert u activiteiten gericht zijn op:
• het bevorderen van sociale samenhang in de gemeente;
• het (laten) meedoen van kwetsbare inwoners in de samenleving;
• de ondersteuning en begeleiding voor jongeren om hen mee te laten doen in de samenleving;
• dagbesteding en/of ontmoetings- en ontwikkelingsactiviteiten die een heel jaar duren en verbonden zijn aan een specifieke accommodatie onder leiding van vrijwilligers.
Dan kunt u als lokale organisatie een jaarlijkse bijdrage vragen voor uw activiteit.
Meer info

Eenmalige subsidie
Naast jaarlijkse subsidie heeft de gemeente ook subsidiemogelijkheden voor eenmalige, kortdurende, opstartende activiteiten.
De aanvraag moet uiterlijk tussen 2 en 13 weken voor de activiteit binnen zijn, tenzij de subsidieregelingen anders bepalen. Let op: de beslistermijn is 8 weken. Wilt u op tijd zekerheid over of u subsidie krijgt voor uw activiteit vraag dan de subsidie minimaal 8 weken voor de activiteit aan.
Meer info

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!