Zonnevelden nodig voor energieneutrale gemeente

Gemeente De Fryske Marren wil onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen zoals aardgas en olie. Om dit te realiseren moeten er gebruik worden gemaakt van energie uit zon en wind. Alleen zonnepanelen op daken is niet voldoende en er daarom wordt er gezocht naar geschikte locaties.

Om zonnevelden goed in te passen in onze gemeente, heeft De Fryske Marren voor initiatiefnemers regels en voorwaarden opgenomen in een vernieuwd beleidskader Sinnefjilden. Dit beleid legt het college nu voor aan de gemeenteraad om het inspraakrijp te verklaren.

Hoofdlijnen beleidskader

In het beleidskader staan afspraken over hoe omwonenden invloed kunnen hebben op het realiseren van een plan voor de aanleg van een zonneveld, en hoe ze hier in mee kunnen doen, bijvoorbeeld financieel. Daarnaast wordt beschreven hoe een zonneveld moet passen in de omgeving, maar ook dat er rekening gehouden moet worden met het transport van stroom door het stroomnet van Liander. Tot slot moeten parken na afloop van de vergunningsperiode van 30 jaar weer opgeruimd worden.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!