Wie wordt de eigenaar

INGEZONDEN – B&W van De Fryske Marren kozen voor één van de door het Bureau Van der Reest Advies aangedragen opties voor een nieuwe recreatieve invulling van het gebied aan de Plattedijk, waar nu de gemeentelijke camping is. Deels verhuur-units, een camperterrein en toer-caravans, wat betekent dat alle mensen met een vaste staanplaats, die vaak vele jaren van deze camping en van Lemmer genieten, op kunnen rotten.
Wie die nieuwe opzet zal gaan beheren en exploiteren – de gemeente zelf op een private partij – dat wordt nog steeds onder de pet gehouden. Gezien de opdracht aan het bureau is een gemeentelijk beheer zeer onwaarschijnlijk. Gezien de door B&W gekozen optie, welke straks zeer waarschijnlijk aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, lijkt het erop dat er al een geïnteresseerde moet zijn geweest van wie de interesse met de gekozen optie overeenstemt.

Dit bracht de NCPN-gemeenteraadsfractie ertoe zich met schriftelijke vragen hierover tot B&W te wenden. De raadsleden willen van het college weten, dat als het voor een gemeentelijke uitvoering, exploitatie en beheer kiest, hoe hoog dan de investerings- en jaarlijkse exploitatiekosten voor de gemeente zullen zijn. Als B&W de nieuw gedachte opzet niet in eigen beheer zullen nemen, dan wil de NCPN – om straks bij het debat en de besluitvorming goed voorbereid te kunnen zijn – van het college weten of de nieuwe eigenaar/beheerder/exploitant bij B&W bekend is.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!