(WEET) Het Woudagemaal in Lemmer

Foto Pixabay.com

Door opwarming van de aarde is er een risico dat vooral in Nederland, polders en laaggelegen gebieden onder water komen te staan. Energieprijzen vergelijken om een groene energieleverancier te vinden is altijd goed. Maar er is natuurlijk meer nodig dan dat om droge voeten in de polder te houden. Aan de rand van het IJsselmeer garandeert vooral het Woudagemaal droge voeten.

Wat is het Woudagemaal?
Wat nog niet altijd door de inwoners van Lemmer en omgeving wordt beseft, is dat zij met het Woudagemaal een uniek en historisch instrument bezitten om het gebied droog te houden. Het Woudagemaal is een stoomgemaal en momenteel het oudste, nog werkende, stoomgemaal ter wereld. Niet dat het heel vaak gebruikt wordt; het gemaal wordt nog minimaal eenmaal per jaar ingezet. In periodes met veel regen, als de overige gemalen het water niet goed kunnen verwerken, wordt het Woudagemaal gebruikt. Het pand waarin het stoomgemaal gevestigd is, werd in 1917 ontworpen door ir. D.F. Wouda. Zijn naam werd in 1947 definitief met het gemaal verbonden. Het gebouw heeft de stijl van het rationalisme, een architectuurstijl dat begin jaren 20 van de vorige eeuw erg populair was. De stijl is bedacht door architect Berlage, waar onder andere de Beurs van Berlage in Amsterdam van bekend is, in dezelfde rationele stijl. In het gebouw staan vier grote stoommachines die elk verbonden zijn aan twee turbopompen. Aan het begin van de 20ste eeuw voldeed het Woudagemaal aan de behoefte van Friesland om overtollig water uit het gebied naar de Zuiderzee te pompen. Grote delen van Friesland stonden namelijk regelmatig onder water.

Taak van het Woudagemaal
Waterschappen houden het waterpeil in de Nederlandse polders nauwgezet in de gaten. Niet alleen het peil in de polder, maar ook in de naastgelegen gebieden. Het peil wordt hier de boezempeil genoemd. Ook in Friesland en de omgeving van
Lemmer wordt de boezempeil door het Friese waterschap in de gaten gehouden. Als het boezempeil te hoog is, is er kans op overstromingen. Met behulp van het Woudagemaal werd tot 1966 het boezempeil op de juiste hoogte gehouden. Bij een te hoog peil werd het Woudagemaal aangezet en werd water uit Friesland opgepompt, om vervolgens te lozen in het IJsselmeer. Vanaf 1966 werd bij Stavoren het elektrische J.L. Hooglandgemaal geopend, die de taken van het Woudagemaal overnam. Het Woudagemaal wordt nog ingezet als het Hooglandgemaal het water niet aankan en om personeel op te leiden.

Bezoeken is mogelijk
Het Woudagemaal staat sinds 1998 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO en is geopend voor het publiek. Naast het gemaal is een bezoekerscentrum gebouwd die de gehele geschiedenis en de werking van het gemaal beschrijft. Ook dient het gemaal tegenwoordig als locatie voor feesten of bruiloften. Ook is het een educatief uitje. Extra veel bezoekers trekt het Woudagemaal op de zeldzame dagen dat het gemaal aan het werk is. Dit is een spektakel op zich met veel stoom en water. In de agenda dat op de website van het Woudagemaal wordt gepubliceerd, staan de dagen dat het gemaal onder stoom komt te staan.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!