Wat een service…..!

Inwoners die vanwege een laag inkomen voor kwijtschelding van waterschapslasten en gemeentelijke heffingen in aanmerking denken te komen, konden altijd voor zo’n aanvraag het nodige formulier op het gemeentehuis in Joure of bij de servicepunten in Balk en Lemmer afhalen.
In 2018 is dat opeens niet meer mogelijk.

Op dit moment kan ik niet beoordelen wie dit besluit genomen heeft: B&W of Wetterskip Fryslân.
Een feit is wel dat hiermee de service verslechterd is. Mensen zonder computer en zij die andere beperkte mogelijkheden hebben, zijn hier de dupe van. Niet echt bemoedigend, eerder ontmoedigend om van een bestaande gemeentelijke sociale regeling gebruik te maken.
Een aanvraagformulier voor kwijtschelding kan aangevraagd worden bij het Klant Contact Centrum Noordelijk Belastingkantoor, telefoon 088 7879000.
Na een aantal ontmoedigende zinnen en wat geduld komt u er wel door.
Rinze Visser, NCPN

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!