Waar ligt mijn fiets

Fietsenstalling Lemmer (foto 11 februari 2020)

LEMMER – Tijdens de laatst gehouden raadsvergadering stelde de NCPN de situatie bij de fietsenstalling op het busstation in Lemmer aan de orde. Daar ontbreekt een overdekte stallingsgelegenheid; alle fietsen staan of liggen in de open lucht; door de weinige fietssteunen moeten de meeste fietsen in weer en wind op hun eigen stander steunen, wat bij harde wind tot chaotische toestanden leidt.

De NCPN stelde dat het wel netjes en veilig kan, zoals de fietsenstalling op het busstation in Joure. Dat de gemeente iets aan de Lemster fietsenstalling zal gaan doen, dat kan men – in elk geval voorlopig – wel vergeten. De verantwoordelijke wethouder gaf niet de gemeente en zelfs niet de harde wind de schuld. Het waren de mensen zelf die hun fietsen niet goed neerzetten. Overdekte stalling kon niet vanwege fietsen met een krat voorop…
Nu zijn er weken zat dat wij nooit zo’n fiets tegenkomen. Dat dergelijke voertuigen ook om kunnen waaien, dat kwam niet bij de wethouder op.
Het laatste woord hierover zal zeker niet gesproken zijn.

Al eerder had de NCPN vragen gesteld over geautomatiseerde besluitvorming in het openbaar bestuur. De NCPN had in een gezaghebbend blad gelezen dat onderzoek heeft aangetoond dat de vervanging van het menselijk oordeel door computerberekening tot automatisering van armoede en discriminatie leidt; dat met het gebruikmaken van algoritmen het menselijk oordeel en empathie worden uitgeschakeld. De NCPN wilde van B&W weten in hoeverre men ook in onze gemeente gebruikmaakt van zulke besluitvormingsprocessen, dus voor inwoners belangrijke besluiten niet door mensen maar door computers laat nemen. De reactie van B&W was dat de gemeente De Fryske Marren ‘op dit moment’ daar geen gebruik van maakt en er ook geen initiatieven in die richting zijn.
De NCPN is van mening dat gemeentelijke overheden zich niet moeten inlaten met – via handel erin verkregen – privé-gegevens van inwoners om zo een computer te laten beslissen over aanvragen.
NCPN-Lemmer/De Fryske Marren

De fietsenstalling in Joure

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!