VVD: “30 km zones voldoen toch prima?”

DFM – Afgelopen politiek jaar heeft VVD De Fryske Marren, meermaals in de raad vragen gesteld over de veiligheid en beheer van de 30kilometerzones. Nu verbaast de politieke partij zich over het standpunt van het college van burgemeester en wethouders over deze zaak en stelt er schriftelijke vragen over.

Veiligheid en te hard rijden

“Onze zorg is steeds geweest; de veiligheid en te hard rijden in deze zones. Ook hebben wij meerdere keren aangegeven dat de inrichting van het leeuwendeel van onze 30 km zones, niet zelf zo is dat mensen zelf 30 langzamer gaan rijden, zoals wel sterk geadviseerd door het CROW (Het CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.)

Er waren toch geen problemen?

“Ook hebben we toen aangegeven dat de politiekorpsen van Nederland niet handhaven in niet zelf regulerende 30 km zones op te hard rijden. Dit omdat er al veel jurisprudentie is waarbij in die gevallen boetes worden geseponeerd. Nu valt te lezen in Tusken de Marren en op LinkedIn dat er een probleem is met te hard rijden. Let wel: in onder andere deze 30 kilometer zones. Maar ook dat er een veiligheidsvraagstuk ligt.” En juist dat verbaast de partij. “Zeker gezien het feit dat er in de raadsvergaderingen steeds door B&W is gemeld dat er geen problemen zijn met de 30 kilometerzones. En dat er geen reden is om aan het beleid iets te wijzigen.”

Vragen VVD

De VVD heeft daarom de volgende vragen;

1. Is er in de afgelopen maanden zoveel veranderd aan de veiligheidssituatie van de 30 km zones?
2. Zo ja wat dan?
3. Zo nee, waarom is de raad op eerdere vragen geïnformeerd dat er geen veiligheidsvraagstukken zijn en dat de 30 km zones “prima voldoen”?
4. Is het college van plan om een voorstel te doen naar de raad om, zoals het CROW adviseert om de 30 km zones zelfregulerend te maken?

 

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!