Vragen over stikstofregels : Komen bouwprojecten in gevaar

DFM – Bijna alle politieke partijen in de gemeente De Fryske Marren hebben vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de uitspraak van de Raad van State over het programma aanpak stikstof (PAS).

De Raad van State (RvS) heeft op 29 mei geoordeeld dat dit programma onvoldoende is onderbouwd om vergunningen voor nieuwe (of bestaande) activiteiten die stikstof uitstoten te beoordelen. Dit betekent dat toestemming geven voor projecten in strijd zou kunnen zijn met Europese natuurwetgeving.  De uitspraak betekent voor gemeenten specifiek dat (bouw)projecten door heel Nederland, dus ook in onze gemeente De Fryske Marren, op losse schroeven kan komen te staan.

De uitspraak heeft bij gemeenten geleid tot vragen welke impact heeft op gemeentelijke projecten.  De gemeente zou volgens de politieke partijen vanuit de provincie al een formulier hebben ontvangen waarbij in beeld moet worden gebracht wat de consequenties (kunnen) zijn voor projecten in onze gemeente. Ook dorpen zouden zich zorgen maken over de bouwmogelijkheden in hun dorp. Zij vragen zich af of al afgesproken bouwplannen nog wel doorgaan en wat de boeren hier van gaan merken.

De vraagstellers is aangegeven dat al afgewerkte en verleende bouwvergunningen geen gevaar lopen en dat met een individuele passende beoordeling die voldoet aan de door de Raad van State gestelde randvoorwaarden, vergunningverlening wel mogelijk kan zijn.
De partijen vinden echter dat de uitspraak wel degelijk forse consequenties heeft voor individuele ondernemers, maar ook voor ambities van de gemeente op het terrein van onder meer waterveiligheid, infrastructuur, woningbouw, natuur en klimaat. Ook vinden ze dat het economische bedrijvigheid verlamt en dat subsidie-aanvragers het risico lopen dat termijnen worden overschreden met als gevolg dat er geen subsidie meer wordt toegekend.

Het college van B&W heeft eerder gesteld dat er geen enkel lopend bestemmingsplan in gevaar zou komen.
Toch geloven zij dat niet zo. Daarom wil ze weten hoeveel bestemmingsplanprocedures er op dit moment stil liggen en welke dat zijn. Ook willen de partijen weten hoe lang ze denken dat de vertraging gaat duren en wat er gedaan kan worden om toch verder te kunnen met bepaalde dossiers. Verder willen de partijen dat burgemeester en wethouders in gesprek gaat met dorpen en dorpsbelangen over de zorgen die zij hebben over de uitspraak om hen duidelijkheid te verschaffen over de situatie.
Tevens willen de partijen de PvdA, de VVD, het CDA en GroenLinks weten hoe en wanneer de gemeenteraad wordt betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen.

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!