Voorstel: Blauwe zone en 1 ontheffing per adres voor centrum Lemmer

Dit zou dan een blauwe zone moeten worden met een ontheffing voor 1 auto per adres.

LEMMER – In een aantal straten in Lemmer wordt de blauwe parkeerzone ingevoerd als het aan het college van Burgemeester en wethouders ligt. Dit na klachten van mensen die hun auto soms mijlenver moesten parkeren van hun eigen woning. In de straten waar de blauwe zone wordt ingevoerd kunnen bewoners per adres 1 ontheffing krijgen. Dat betekent dat zij dus niet met de blauwe schrijf hoeven te werken. Burgemeester en wethouders gaan ervan uit dat de parkeeroverlast met deze regeling voor een groot deel wordt opgelost. Zo’n 600 adressen hebben van de gemeente een brief gehad waarin staat dat ze een ontheffing kunnen krijgen voor de blauwe zone.

Straten

De blauwe zone wordt ingevoerd (als de gemeenteraad ook akkoord gaat) in de volgende straten:

  • Parkstraat, gedeelte Nieuwburen tot Flevostraat
  • Bantegastraat
  • Lijnbaan, gedeelte Bantegastraat tot Flevostraat
  • Schoolstraat
  • Lennastraat
  • Flevostraat, gedeelte Lijnbaan tot Parkstraat

Pas in het najaar besluit

Pas in het najaar zal het besluit over het al dan niet invoeren van de blauwe zone worden genomen stellen B&W in hun voorstel. Wel geven ze aan dat het risico bestaat dat er geen draagvlak is voor een blauwe zone. Mocht dit zo zijn, dan ontstaat er volgens hen een nieuwe situatie.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!