Vergroening van de zelfredzaamheid

INGEZONDEN – De gemeente De Fryske Marren beschikt al jaren over speciaal voor grof groen afval bestemde stortplaatsen. Altijd werd daar door inwoners dankbaar gebruik van gemaakt, zeker ook omdat zo’n stortplaats nooit ver uit de buurt was. Deze gemeentelijke dienstverlening loopt inmiddels op haar laatste benen. Een deel van deze stortplaatsen mag blijven, behalve als er ook maar één keer niet voor de stortplaats bedoeld afval wordt aangetroffen. Zo luidt de dwingende eis van de gemeentelijke overheid. Het is dan ook geen wonder dat er al meerdere stortplaatsen gesloten zijn. Waarmee men ook te kennen geeft geen tijd aan toezicht en handhaving te willen besteden en een overtreding welkom is om het nagestreefde doel te bereiken.
Stortplaatsen mogen wel blijven als verenigingen van dorpsbelang of buurtverenigingen het beheer van de gemeente en daarmee ook het toezicht overnemen. Dit geheel in het kader van ‘zelfredzaamheid’, eigen kracht’ en burgerparticipatie.

Het opheffen van genoemde stortplaatsen leidt onherroepelijk tot ‘illegaal’ storten op dezelfde of op andere plaatsen.
Het afval moeten brengen naar die paar officiële stortplaatsen in zo’n uitgestrekte gemeente, vaak vele kilometers van huis, stuit op moeilijkheden. Niet iedereen beschikt over een auto en dan nog, zonder aanhangwagen begint men niets. Mensen moeten, hoe oud en gebrekkig ze ook zijn, ook vanwege de ‘zelfredzaamheid, tot hun dood thuis blijven wonen. Het onderhoud van tuinen wordt dan steeds zwaarder, zo niet onmogelijk. Het resultaat zal zijn: nog meer verharde tuinen zonder groen; onwelkom door klimaatverandering veroorzaakte stortbuien.

Al met al een verslechtering van de gemeentelijke dienstverlening voor de inwoners. ‘De goeden moeten maar onder de kwaden lijden’, dat lijkt op de politiek van het schoolplein. Het zou een mooie wereld worden als we dat op alles toepassen. Omdat er wel eens iemand door het rode licht rijdt gaan we toch ook niet de stoplichten afschaffen? Al die mensen die al die jaren keurig van deze voorziening gebruik hebben gemaakt worden hierdoor geschoffeerd. Anders kunnen wij het niet zeggen.

Rinze Visser en Sake Barelds,
Gemeenteraadsleden NCPN

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!