Uitbreiding de Arke – De eerste steen

LEMMER – Opnieuw was het feest op de Arke. Na ontvangst van het vignet voor Gezonde School, het bezoek van de Koning volgde maanmiddag het officiële moment van het leggen van de eerste steen. Deze eer viel te beurt aan Huub (groep 4) en aan Doutzen (groep 1) die tweede steen mocht leggen.
De school wordt uitgebreid met vier lokalen ten behoeve van het IKC integraal kindcentrum De Arke.

Vanaf 13.30 uur verzamelden alle groepen zich achter de school. Voor de veiligheid op de bouw kregen alle kinderen een bouwhelm.
Na een welkomstwoord van directeur Sietske de Jong, deden de leerlingen uit de groepen 8 nog een keer de Pasapas van de Koningsspelen. Tot slot werd na het ‘metselen van de stenen’ onder begeleiding van juf Eelkje en meester Durk de rap van de Gezonde School en vervolgens de rap van de Kanjerschool opgevoerd.
Na afloop kregen de kinderen nog een klein aandenken mee naar huis.

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!