Toch ook geen SKS skutsjesilen: Met pijn in het hart weer geen zeilerij

Dit was al niet mogelijk geweest, maar het zeilen zou wel doorgaan. Nu is ook dat afgelast.

LEMMER – Eerst was het lang onduidelijk, toen mocht het maar dan zonder publiek en nu is het SKS kampioenschap skutsjesilen toch weer helemaal afgeblazen. Dus moet Lemmer het voor het tweede achtereenvolgende jaar zonder wedstrijden doen. De organisatie zegt daarover:’De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen is tot de teleurstellende conclusie gekomen dat het, gelet op de huidige situatie in ons land, onmogelijk is een SKS-kampioenschap te zeilen. De oplopende coronacijfers noodzaken de overheden tot ingrijpen. Dat heeft helaas ook gevolgen voor onze vereniging en voor het kampioenschap 2021.”

Pijn in het hart

De vijf betrokken gemeenten adviseren de SKS dringend om af te zien van de organisatie van het kampioenschap. Na uitvoerig beraad heeft de organisatie geconcludeerd dat het opvolgen van het advies, gegeven de omstandigheden, het enige juiste is om te doen. “Het besluit nemen we met pijn in het hart. We zagen er allemaal naar uit om weer te kunnen zeilen. Daar hebben we met z’n allen keihard voor geknokt. Ook al hebben we grote concessies moeten doen, één ding stond voorop: Sile! ”

Veilig kampioenschap

“De SKS heeft altijd op het standpunt gestaan dat als we veilig een kampioenschap kunnen houden, dan moet dat altijd doorgaan. We hebben vanuit het bestuur een werkgroep opgericht die daar al in 2020 mee aan de slag is gegaan. Dat resulteerde er begin dit jaar in dat we samen met de gemeenten, politie, Provinciale Waterstaat en de Veiligheidsregio zijn gaan kijken hoe we het SKS-kampioenschap dit jaar vorm zouden kunnen geven. De SKS en de instanties hebben meerdere malen online vergaderd. Die samenwerking en bijeenkomsten zijn constructief en opbouwend geweest. De SKS heeft ook altijd gezegd: het kampioenschap moet doorgaan, maar wel onder de voorwaarde dat de omstandigheden dat toelaten. Tot voor kort zag het er naar uit dat dat ook zou slagen. De coronamaatregelen die door het kabinet op vrijdag 9 juli zijn aangekondigd, hebben helaas het tij doen keren. Waren de burgemeesters voordien bereid hun volledige medewerking te verlenen, nu moeten zij concluderen dat dat vrijwel onmogelijk is.”

Concessies

De SKS heeft veel concessies gedaan om een kampioenschap te kunnen houden. “Het was geen gemakkelijk besluit om Grou en Langweer uit de wedstrijdreeks te halen. En ook het ontmoedigen van publiek was een aderlating. Maar in de wetenschap dat Omrop Fryslân het kampioenschap uitgebreid zou verslaan op radio, televisie en online meenden we Fryslân op die wijze te betrekken bij de strijd en sfeer op het water. Ook Omroep MAX stond in de startblokken om het skûtsjesilen bij de mensen in de huiskamers te brengen. Maar zonder steun van overheden houdt het ook voor de SKS op. We kunnen concluderen dat wij als vereniging – bestuur, schippers, eigenaren en wedstrijdcommissies – er alles aan hebben gedaan om samen met de overheden het SKS-kampioenschap 2021 te kunnen zeilen. Helaas zijn we met de finish in zicht, ingehaald door het virus.”

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!