Strutnammen fur fersetsfroulje

Misschien komt er dan toch een Willy van der Gaaststraat?

LEMMER – De PVDA De Fryske Marren heeft met steun van de NCPN een motie ingediend om door D’66 genoemde “verzets-heldinnen” uit de Tweede Wereldoorlog  te eren met hun namen voor straten en pleinen in onze gemeente. De motie, ingediend door het raadslid Ineke Swart-Jorna kreeg brede steun in de gemeenteraad.

Rol vrouwen in verzet onderbelicht

In de motie stond onder andere te lezen dat de rol van vrouwen in het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog jarenlang onderbelicht is geweest. En dat dit ook het geval was in onze eigen gemeente, waar vrouwen daar waar mogelijk zich hebben ingezet en hebben bijgedragen aan verzetsgroepen en daarmee hebben meegeholpen aan de bevrijding van Nederland.  Met het initiatief willen de partijen aandacht en erkenning voor deze vrouwen. De politieke partijen willen dat bereiken door bij ontwikkeling van nieuwe woongebieden, straatnamen of pleinen hen te vernoemen.

Motie overbodig

Het college vond de motie overbodig, omdat ze had toegezegd hier al actie op te zullen nemen. Toch bleef de PvdA bij haar besluit de motie in stemming te brengen en deze is door de gemeenteraad aangenomen. “Een mooi initiatief als waardering voor de vrouwen die voor onze vrijheid in de Tweede Wereldoorlog hebben gestreden,”noemde de partij het. Wietze de Haan uit Lemmer noemde het zelfs een boppeslach.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!