Steeds meer elektrische auto’s in Nederland: hoe is het met de voorzieningen gesteld?

De opmars van elektrische auto’s in Europa zet door. Zo ook in Nederland. Dit heeft ook gevolgen voor de infrastructuur. Nu de vraag naar openbare laadpalen toeneemt, is het ook noodzakelijk dat hier de juiste oplossingen voor komen. Maar hoe is het met de voorzieningen in ons land gesteld? Kunnen we de toenemende vraag beantwoorden en wat zal er in de toekomst verder nog nodig zijn?

Dekkende laadinfrastructuur

Op dit moment is Nederland koploper in Europa als het gaat om voorzieningen voor elektrische auto’s. We hebben een flinke ‘laaddichtheid’.  Dit betekent dat er momenteel voldoende openbare laadpalen zijn om de vraag te beantwoorden. Toch betekent dit niet dat dit ook in de toekomst het geval zal blijven. We moeten blijven innoveren om de infrastructuur te kunnen dekken. Dat vraagt om investeringen van de overheid, maar ook creativiteit van de Nederlandse gemeenten.

Op dit moment zijn er circa 555.000 oplaadpunten elektrische auto’s in ons land. Dit is momenteel voldoende. Het doel van de overheid is echter om de 1,1 miljoen in 2030 te behalen. Er valt dus nog veel winst te behalen en dat betekent dat er nog veel gedaan moet worden de komende jaren om dat doel te behalen.

Grote investering

In het klimaatakkoord voor 2030 is veel aandacht geweest voor het stimuleren van elektrisch rijden. Geen wonder, want het wegverkeer is goed voor ongeveer een vijfde van de totale CO2-uitstoot in ons land. Als we de CO2-uitstoot willen verminderen, dan moet er goed gekeken worden naar het aantal voertuigen en ook het soort voertuigen waarin men rijdt. Elektrische voertuigen stoten geen CO2 uit. Dit maakt ze een duurzaam alternatief.

De overheid probeert op verschillende manieren elektrisch rijden te stimuleren. Bijvoorbeeld door extra geld te schenken aan gemeenten om zo meer openbare laadpunten bij gebouwen te creëren. Als er meer elektrisch wordt gereden, neemt de vraag naar goede voorzieningen immers ook toe en die moeten beantwoord worden. Zodra er een tekort aan openbare laadpalen ontstaat, kan dit betekenen dat minder mensen elektrisch willen rijden. Met alle gevolgen voor het milieu van dien.

Afspraken met bedrijven

Ook zijn er afspraken met bedrijven gemaakt. Zo zijn er regels voor bestaande bedrijfspanden en nieuwe bedrijfspanden opgesteld. Een van die regels is dat bestaande bedrijfspanden per twintig parkeerplekken minimaal één oplaadpunt moeten creëren. Daarnaast moeten ze per vijf parkeerplekken ook alvast een aansluitpunt maken. Hierdoor is het makkelijker om dit aantal in de toekomst verder uit te breiden. Bij nieuwe bedrijfspanden zijn de regels nog strenger. Hiermee probeert de overheid betere voorzieningen voor werkverkeer te creëren, waardoor het ook aantrekkelijker is om met de elektrische auto naar het werk te gaan.

Bij veel bedrijven kunnen werknemers tegenwoordig gratis hun accu opladen tijdens het werk. Dat maakt rijden naar het werk in een elektrische auto stukken voordeliger. Bovendien staan ook bedrijven waar het plaatsen van een elektrische laadpaal nog niet verplicht is ook meer open voor het plaatsen van één.

Externe content

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!