Staat gemeente fusie tussen CVVO en VV Lemmer opeens in de weg?

LEMMER – Rinze Visser van de NCPN heeft een aantal vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente de Fryske Marren over de fusie tussen voetbalverenigingen CVVO en VV Lemmer. De gemeente was lange tijd voor dit soort fusies, maar volgens Visser lijkt het erop dat de gemeente nu niet met geld over de brug wil komen. Geld dat nodig is om zo’n grote operatie te regelen.

Bedoeling om in 2024/2025 te fuseren

De voetbalverenigingen CVVO en vv Lemmer zijn voornemens te fuseren tot één vereniging. De bedoeling is dat deze fusie het voetbalseizoen 2024/2025 ingaat. Volgens Visser zou uit gesprekken met de besturen van de beide verenigingen en de ambtenaren blijken dat de voorgenomen fusie moet worden uitgesteld of helemaal niet door kan gaan. Dit omdat het college niet van plan is het daarvoor benodigd bedrag voor de begroting 2024 op te laten nemen. De NCPN vraagt aan B&W of ze dit moet zien als een onderdeel van een nieuwe bezuinigingsronde. .

Gemeente wilde altijd fusies tussen  buitensportverenigingen

Als dit inderdaad als een bezuinigingsronde moet worden gezien dan vraagt de voorman van de NCPN zich af of het college ook niet vindt dat zoiets in schril contrast zou staan met het jarenlang streven naar fusies van met name buitensportverenigingen. Ook die pogingen zijn destijds voortdurend ingegeven door bezuinigingen.

Veel tijd, energie en geld gekost

Visser stelt verder dat als deze fusie niet door zou gaan dit voor zowel de verenigingen als de gemeente heel veel tijd en energie heeft gekost. Voor niks. Maar dat er ook veel gemeentelijk geld is uitgegeven voor een onderzoekbureau en dat dan voor niks is geweest.

In strijd met gemeentelijk sportbeleid?

Verder stelt de NCPN dat de beide verenigingen de fusie noodzakelijk vinden in het belang van de voetbalsport in Lemmer. Eerder vond de gemeente zulke fusies ook urgent. Visser vraagt daarom of het niet doorgaan of op lange termijn zetten van deze fusie dan niet in strijd is met het gemeentelijk sportbeleid. Vanzelfsprekend wil zijn partij antwoorden van burgemeester en wethouders.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!