´Snelle´ vergunning zonnepark om subsidie

LEMMER – De gemeente De Fryske Marren heeft snel een omgevingsvergunning afgegeven voor een zonnepark van 25 hectare bij industrieterrein Lemsterhoek in Lemmer, terwijl dit punt eigenlijk nog door de gemeenteraad besloten moest worden. Ze deed dit omdat de initiatiefnemers subsidie willen aanvragen in oktober voor het project. Aan het ene bezwaar dat is ingediend, is bovendien tegemoet gekomen. De gemeenteraad wilde alleen toestemming geven voor de eerste fase van de vergunning als er geen bezwaren waren ingediend.

De vergunning is aangevraagd voor een periode van 26 jaar.
Het gebied had een agrarische bestemming, waardoor er een uitgebreide procedure moest worden gevolgd. Op 21 januari heeft de gemeenteraad besloten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven, maar dan wel op voorwaarde dat als er geen bezwaren zouden worden ingediend het direct een definitieve verklaring van geen bezwaar werd.
De provincie heeft een zienswijze ingediend en daarin staat dat de initiatiefnemers een compensatiebedrag moeten overmaken voor de verstoring van een weidevogelgebied. De raad heeft bovendien aangegeven dat het park van 30 naar 25 hectare moet. De indeling van het park is daardoor veranderd.

Het Wetterskip Fryslân is echter op dit moment in hetzelfde gebied de waterhuishouding aan het inventariseren. Een bestaand gemaal zal worden vervangen en hierdoor zullen ook watergangen aangepast moeten worden. Eventueel zullen sloten moeten worden gedempt en vergroot. Daarvoor wordt een aparte procedure opgestart door het Wetterskip Fyslân.
De randen van het zonnepark zijn gewijzigd om zoveel mogelijk panelen kwijt te kunnen. Echter landschappelijk is dit niet zo fraai. De westrand is daarom aangepast zodat het een rustiger beeld gaat geven. De aangepaste tekening maakt onderdeel uit van de vergunning. Ook zijn er ruimtelijk geen wijzigingen.
De gemeente doet dit ook zodat de initiatiefnemers haast hebben en op korte termijn een vergunning nodig hebben om een SDE+ subsidie ronde van eind oktober te halen. B&W adviseert dan ook in dit ene geval om de vergunning nu al te verlenen.
Er zal een zonnepark van ruim 25 MW gerealiseerd worden. Het verbruik in de omgeving van Lemmer bedraagt volgens verbruikscijfers van de netwerkbeheerders circa 41.000 MWh. Met het planvoornemen zou 2/3e deel van het elektriciteitsverbruik van Lemmer en omgeving worden verduurzaamd.
Pas na afgifte 2e fase omgevingsvergunning mag er overigens gestart worden met bouwen.
Er bestaat nog wel de mogelijkheid om beroep tegen de verleende vergunning in te dienen.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!