Sloop ‘Houtmolen’ bijna wel zeker

LEMMER – De panden aan de Pôlle 9a en 11 zijn niet langer een monument. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten nadat projectontwikkelaar Lenna Vastgoed af wilde van de beschermde status. Lenna wil in het gebied woningen gaan bouwen en wilde eerst in ieder geval de gevels voor het nageslacht bewaren. Nu wordt duidelijk uit de stukken dat de projectontwikkelaar vindt dat de monumentenstatus een behoorlijke wissel trekt op het proces om tot een goed uitvoerbaar plan te komen.

Niet blij
Niet alleen burgers vinden het vervelend dat de panden van de lijst zijn, ook de Stichting Dorpsbehoud is niet blij met deze ontwikkeling. Zij zijn met de Lemsters van mening dat er in Lemmer nog maar weinig industrieel erfgoed bewaard is gebleven. Ook zien zij juist deze panden als belangrijke monumenten uit een periode waarin Lemmer tot bloei kwam. De NCPN en de PvdA hebben mede daarom ook vragen gesteld over het punt. Volgens de puntentelling van de gemeente zelf, kunnen de panden overigens nog wel als monumentaal blijven worden aangemerkt. Maar omdat de huizenbouwer dat niet wil, is die status dus verdwenen.
Dit betekent tevens dat het plan van de gemeenteraad destijds om de voorgevel van de panden zo goed mogelijk te behouden in het water valt.
De gemeenteraad die ooit het besluit nam dat de panden een monument moesten blijven, heeft namelijk allerlei regels vastgelegd over het niet mogen veranderen van de voorgevel en raamindeling. Maar ook dat waardevolle details als erkers, dakkapellen, kroonlijsters, pilasters, plinten, stoeptreden, kozijnen, dorpels en andere bouwdelen bewaard moesten blijven.

Om tafel

B&W stelt dat het spijtig is dat het afvoeren van monumenten bijna automatisch sloop van het pand betekent. Wel is er contact geweest met Lenna Vastgoed en zij willen nog wel met de gemeente om tafel om te kijken of er een mogelijkheid is om een plan te maken waarbij de historie van De Pôlle kan worden meegenomen.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!