Schuld en boete

NCPN – Het komt nogal eens voor dat inwoners die een inkomensrelatie met de gemeente hebben per B&W-beschikking geld aan de gemeente terug moeten betalen, vaak ook met een opgelegde boete. Inwoners die het daarmee niet eens zijn omdat zij menen voldoende tegenargumenten te hebben kunnen dan bezwaar maken. Binnen zes weken. Daarna volgt de procedure, waarbij de zaak aan een commissie wordt voorgelegd en bij welke commissie het bezwaarschrift door de inwoner, wel of niet met juridische ondersteuning, kan worden toegelicht.

Het komt voor dat de gemeente (B&W) al binnen de periode waar binnen bezwaar gemaakt kan worden van de inwoner verlangt om te beginnen met terug betalen. En ook, als de bezwaarprocedure nog niet is afgrond, al geld van de inwoner inhoudt. Dit terwijl er nog niet besloten is of de inwoner in het ongelijk is gesteld.

De NCPN vindt dat maar vreemd en wil via schriftelijke vragen van B&W weten of zij het met de NCPN eens zijn dat dit niet kan en zeker niet als er ook nog niet eens een betalingsregeling is overeengekomen.
In de reguliere rechtspraak gaat men uit van het principe dat, zolang je niet veroordeeld bent, je niet schuldig bent. In De Fryske Marren lijkt het erop dat men al de straf moet ondergaan voor er een officiële uitspraak is.
NCPN-afdeling Lemmer/DFM

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!