Rijke opbrengst sobere maaltijd

LEMMER – Op de woensdagen in de veertigdagentijd was er een sobere maaltijd in gebouw Ús Haven, georganiseerd door een aantal samenwerkende geloofsgemeenschappen in Lemmer. Na de maaltijden werd er gecollecteerd voor een goed doel: dit jaar Gastvrij Lemmer e.o. Dat er royaal gegeven werd blijkt wel uit het eindresultaat.

Cheque van 780 euro

Op de foto, gemaakt door Harriët van der Bijl, zien we hoe Rigtje Keulers (rechts) afgelopen woensdagavond een cheque van € 780 overhandigde aan Agaath Hordijk (links) van Gastvrij Lemmer e.o. Dit initiatief is bedoeld om vluchtelingen, maar ook statushouders, in Lemmer en omstreken te ondersteunen.
Gemeente De Fryske Marren is heel erg blij met dit initiatief!

Aangesloten kerken

De volgende kerken hebben zich bij dit initiatief aangesloten:
• Apostolisch Genootschap Lemmer
• Eben-Haëzer Lemmer
• Nieuw Apostolische Kerk Lemmer
• Protestantse Gemeente Lemmer
• R.K. Hl. Willibrorduskerk

Komend jaar nog breder trekken

De sobere maaltijd met aansluitend een vesperviering is een initiatief dat 15 jaar geleden ontstond uit samenwerking van de protestantse gemeente en de rooms katholieke gemeenschap in Lemmer. In de loop der tijd hebben meer gemeenschappen zich hierbij aangesloten en het is zeker de bedoeling om dit in het komend jaar nog breder te trekken.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!