PvdA vindt dat Glemmer voor een ieder toegankelijk en veilig moet zijn

LEMMER – Toegankelijkheid mindervaliden bij Glemmer Beach Festival 2019

De PvdA schrijft het volgende aan de gemeente De Fryske Marren

Geacht college,
Uit de publicatie van de organisatie van het Glemmer Beach Festival, blijkt dat zij ten aanzien van de mindervalide (citaat) “de veiligheid van rolstoelgebruikers niet kunnen waarborgen. De organisatie van Glemmer Beach heeft tot hun grote spijt dan ook de keuze moeten maken geen rolstoeltickets meer aan te bieden. De steile dijk in combinatie met rijplaten, zand en soms regen zorgen voor gevaarlijke situaties.” Zij vragen begrip voor deze beslissing en uitgaande van de huidige situatie is te begrijpen dat men begrip vraagt.

Echter, volgens het verdrag van de Verenigde Naties (juni 2016) hebben personen met een beperking recht op toegang tot cultuur en is het volgens onze overheid een mensenrecht toegang te krijgen tot het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, waar cultuur een onderdeel van is.

Het VN verdrag houdt in dat er oa. bij evenementen de volgende grondslagen gelden: toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid.
Hierbij hoeft men niet meteen te denken aan mensen die in een rolstoel zitten, maar hieronder vallen ook de mensen met een visuele-, verstandelijke- of auditieve beperkingen.

De fractie is van mening dat een Topfestival als Glemmer Beach, voor een ieder toegankelijk en veilig te bezoeken moet zijn. Daar valt dus ook onder het door mindervaliden bezoeken van genoemd festival. Het heeft ons verbaasd dat er in Nederland blijkbaar geen of te weinig regelgeving is voor het evacueren van mensen met een beperking in geval van nood. Dit is naar ons oordeel een punt van zorg en aandacht voor de brandweer.

Vragen:
♦ Bent u met ons van mening dat het mogelijk moet zijn mensen met een beperking eveneens toegang te kunnen verlenen tot het Glemmer Beach Festival.
♦ Heeft U bij het verlenen van de vergunning hier aandacht aan gegeven, indien dit niet het geval is, wilt U dan met de organisatie in overleg treden om zorg te dragen dat de genoemde doelgroep op een veilige en toegankelijke wijze de concerten op het festivalterrein kunnen bezoeken?
♦ Een punt van aandacht in het door ons voorgesteld overleg is het hebben van voldoende mindervalide toiletten, wellicht zijn hier nadere afspraken over te maken? Zoals in ons schrijven al is aangegeven is de zorg van evacuatie en afstemming hierover met oa. de brandweer wat ons betreft een aandachtspunt.

Bovengenoemde vragen kunnen wellicht helpen voor de toekomst de toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij evenementen te verbeteren.

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!