Portefeuilleverdeling college De Fryske Marren

DFM – Woensdagavond heeft het college van B & W van De Fryske Marren haar portefeuilleverdeling vastgesteld (2018–2022)

Burgemeester Fred Veenstra
•Bestuursorganen en bestuursondersteuning
•Communicatie
•Representatie
•Bestuurlijke samenwerking
•Juridische zaken
•Dienstverlening waaronder burgerzaken
•(Handhaving) openbare orde en (integrale) veiligheid
•Brandweer en crisisbeheersing
•Evenementenbeleid

Wethouder Frans Veltman
•1e locoburgemeester
•Landbouw
•Gebiedsagenda
•Economische zaken/Europese Unie
•Duurzaamheid en milieu (coördinerende portefeuillehouder)
•Recreatie en Toerisme
•Monumenten en dorpsbehoud
•Projecten: Zandwinning IJsselmeer, Gaswinning, Lemmer, Poort van Fryslân

Wethouder Johannes van der Pal
•2e locoburgemeester •Natuur en landschap •Water •Ruimtelijke ontwikkeling
•Omgevingsvisie
•Dorp/stad/wijkbeleid (fysieke leefomgeving)
•Verkeer en Vervoer
•Projecten: Waterfront Balk, Rondweg Lemmer

Wethouder Jos Boerland
•3e locoburgemeester
•Financiën en Grondbeleid
•Digitalisering en Informatisering
•Volkshuisvesting
•Sport
•WMO/Welzijn
•Dorp/stad/wijkbeleid (relatie met WMO/Welzijn)
•Internationale betrekkingen (contactpersoon Medias)

Wethouder Janny Schouwerwou
•4e locoburgemeester
•Participatiebeleid
•Inburgering
•Sociale Zaken (coördinerende portefeuille SD)
•Integratie
•Onderwijs/peuterspeelzalen/kinderopvang
•Personeelsbeleid, incl. huisvesting bestuur en organisatie

Wethouder Durk Durksz
•5e locoburgemeester
•Jeugdbeleid en Jeugdzorg
•Gezondheid
•Openbare ruimte
•Openbare werken
•Gemeentelijke gebouwen
•Riolering/afval
•Taalbeleid
•Kunst en Cultuur
•Internationale betrekkingen (coördinatie en contactpersoon Drolshagen)
•Projecten: Knooppunt Joure, Uitbreiding Lelystad Airport en Glasvezel

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!