Pikdonker en doodeng op fiets/wandelpad naar busstation

En zo ziet het fietspad er bij avond uit. Niet gevaarlijk oordeelt de gemeente.

LEMMER – Het regent klachten over het fiets-/voetpad vanaf de Straatweg naar het busstation. Dat is totaal onverlicht. Als daar in donker bijvoorbeeld een tak over het pad ligt, kun je lelijk vallen. Fietsend of lopend. Bovendien lijkt het een schoolvoorbeeld van enge plekken. Donderdagavond rond 8 uur stonden we er met ons fototoestel. Je kon je eigen voeten amper zien, alleen met de flits zie je het pad. Wie er loopt doet er goed aan een mijnwerkerslamp op zijn hoofd te dragen. Hoewel heel veel mensen al hebben aangegeven dat ze het noch voor zichzelf noch voor hun kroost een verantwoorde situatie vinden, komt de gemeente niet over de brug met lampen langs het pad. Waarom niet?

Ambtelijke antwoord

De afdeling persvoorlichting komt eerst met een heel ambtelijk antwoord. “In het beleidsplan verlichting 2016 – 2024, dat is vastgesteld door de gemeenteraad, is opgenomen dat we alleen verlichting aanbrengen op plekken vanuit verkeersveiligheid. Dus alleen bochten en op kruisingen.” Blijkbaar vindt de gemeente het op het pad dus niet gevaarlijk in het donker.

De gemeenteraad beslist

Als we doorvragen en aangeven dat het voor veel mensen toch echt een probleem is en of zij nu iets kunnen doen om het daar toch verlicht te krijgen, gloort er misschien enige hoop. “De gemeenteraad besluit over dit onderwerp. Dus om ervoor te zorgen dat er verlichting komt langs het fietspad is er een meerderheid in de raad nodig. Er is begin dit jaar een financieringsvoorstel gedaan voor het plaatsen van verlichting langs het fietspad, maar deze aanvraag is niet gehonoreerd door de gemeenteraad. In 2023 is er opnieuw de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. In de tussentijd worden meldingen gemonitord.”  Het indienen van zoveel mogelijk klachten over de verlichting lijkt dus de enige manier om te zorgen dat het op de politieke agenda komt. Maar in 2022 staat plaatsing van verlichting dus niet op het programma.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!