Overlast vuurwerk – Maak melding

Afsteken vuurwerk boete € 100,- 

DFM – De laatste tijd wordt er veel vuurwerk afgestoken, aldus de gemeente. De afgelopen periode komen er namelijk veel meldingen van inwoners die overlast ervaren. Het afsteken van vuurwerk is verboden is. Aanvullend geldt er dit jaar een (landelijk) vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Steekt u toch vuurwerk af? Dan riskeert u een boete van € 100,00.

Heeft u iets gezien of gehoord?
De gemeente is alert op vuurwerkoverlast en het handhaven hierop. Heeft u iets gehoord of gezien dan kunt u een (anonieme) melding doen van vuurwerkoverlast via www.defryskemarren.nl Op de hoofdpagina kunt u op ‘Melding’ klikken.

Aan de hand van binnengekomen meldingen wordt surveillance uitgevoerd door de politie en/of gemeentelijke boa’s. Tevens wordt in kaart gebracht in welke kernen het vuurwerk wordt afgestoken. “Het blijft lastig om de exacte locatie – waar men vuurwerk afsteekt – te achterhalen, maar op deze manier proberen we de pakkans zo groot mogelijk te maken”, zegt de gemeente.

Verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk
Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Alleen fop- en schertsvuurwerk (categorie F1 vuurwerk) is nog wel toegestaan. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt.
Carbid schieten valt niet onder het vuurwerkverbod. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!