Onderzoek zorg en welzijn inwoners

DFM – Gemeente De Fryske Marren heeft een onderzoek laten uitvoeren op het gebied van zorg en welzijn om zo de ervaringen van inwoners te monitoren.
In samenwerking met onderzoeksbureau Enneüs is hiervoor een vragenlijst opgesteld en verspreid onder 2.500 inwoners waarvan 631 de vragenlijst hebben ingevuld. Dit is een representatieve groep voor al onze inwoners.
Het onderzoek zal de komende jaren ieder jaar worden uitgevoerd.

Resultaten
Uit de resultaten is naar voren gekomen dat inwoners hun eigen leven met een 7,9 waarderen en hun gezondheid met een 7,6. Een grote meerderheid geeft daarbij aan nauwelijks tot geen belemmeringen te ervaren bij deelname aan het maatschappelijke leven. Inwoners die wel belemmeringen ervaren, kampen met name met lichamelijke en/of fysieke problemen, gevolgd door financiële problemen.

Aanbod / contact
Wat betreft het aanbod van de (gezondheids)zorgvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen in De Fryske Marren beoordeelt driekwart van de deelnemers dit als (ruim) voldoende.
Ruim 80% van de inwoners heeft voldoende contacten met andere mensen. 90% ervaart een zinvolle invulling van hun dag. Daarnaast zegt bijna 80% zich zelden tot nooit eenzaam te voelen, tegenover 20% die zich soms vaak eenzaam voelt en graag meer contact zou willen met andere mensen.
Naar aanleiding van deze uitslag wil de gemeente verder onderzoeken onder welke doelgroepen eenzaamheid meer voorkomt en of zij hier iets in kan betekenen.

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!