Oeverzwaluw/ijsvogelwand is klaar

De Vogelwacht Lemmer-Eesterga-Follega (L.E.F.) e.o., heeft samen met vele vrijwilligers en Staatsbosbeheer eind september de laatste hand gelegd aan het project Oeverzwaluw- en IJsvogelwand met een winterverblijf voor de vleermuizen en amfibieën. Deze is gerealiseerd in het natuurgebied van Staatsbosbeheer vlakbij de rioolwater zuiveringinstallatie nabij Wielewei 4.

Er is een betonnen wand aangelegd met 140 stuks nest openingen voor de Oeverzwaluwen maar ook voor de hier aanwezige IJsvogeltjes. Het bijzondere aan deze oeverzwaluw/ijsvogel wand is dat aan de voorzijde van de wand een waterpeil is gecreëerd van ca. 10 cm. Dit is gedaan om predatie van vossen en marterachtigen te voorkomen. Tevens werd er een winterverblijf gecreëerd voor zowel vleermuizen als amfibieën. Dit is een verblijf van zes meter lang, 1,10 m breed en 1,25 m hoog waar in de winter de vleermuizen plek hebben om te hangen en te verstoppen en waarbij de temperatuur in de ruimte de gehele winter door boven nul blijft. Dit kan doordat de ruimte met ca. 60 cm grond is afgedekt. In dit verblijf zijn eveneens 2 lagen stenen gestapeld op de grond aangebracht zodat kikkers en vooral kamsalamanders ook een winterverblijf hebben.
De ingang van het verblijf is zo gemaakt dat er altijd water aan de voorzijde van de ingang is waardoor marterachtigen geen toegang hebben tot het verblijf.
Na het plaatsen van de keerwanden met hun 140 st. nestopeningen is deze aangevuld met leemhoudend zand waarbij minimaal 1,50 m ruimte achter de nestopeningen is omdat de nestgangen soms wel 1,20m -1,50 m lang zijn.
Omdat er veel nestgangen worden gegraven moeten deze wel stabiel blijven en niet instorten. Daarom is er leemhoudend zand toegepast omdat dit zeer stabiel blijft. Op dit leemhoudend zand is een anti worteldoek aangebracht om te voorkomen dat wortels van boven groeiende beplantingen diep in het leemhoudende zand door kunnen groeien. Oeverzwaluwen kunnen met hun vleugels wel leemhoudend zand wegwerken maar wortels van planten is voor hen een te groot obstakel.
Daarna is het geheel helemaal ingepakt met paardengaas met een gaasafmeting van 5×10 cm. Dit is gedaan om wederom te voorkomen dan vossen en marterachtigen een gang kunnen graven naar de holen van de oeverzwaluwen/ijsvogels.
Na het volledig inpakken is er een laag van ca. 25 cm teelaarde opgebracht op alles af te dekken en daarna is het ingezaaid met een bijenmengsel van 1 en 2 jarige plantensoorten die met hun geuren en nectar bijen aantrekken.
Ook is er een educatieprogramma aan gekoppeld met de diverse scholen in Lemmer. Het project is zodanig gebouwd dat het minimaal 50 jaar mee kan gaan.

We zijn op donderdag 29 augustus met de voorbereidingen van start gegaan en op 30 september was het project gereed.
Het totale project is met behulp van vele vrijwilligers en subsidiënten gerealiseerd en wij zijn een ieder die er aan meegewerkt heeft dan ook zeer erkentelijk voor hun bijzondere bijdrage.
Het bestuur van “Vogelwacht Lemmer,Eesterga en Follega e.o.”

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!