Nieuwe coalitie presenteert akkoord ‘de takomst temjitte’

DFM – Donderdag 9 mei heeft de nieuwe coalitie van De Fryske marren het coalitieakkoord voor 2019-2022 gepresenteerd.
Fractievoorzitters Jan van Zanden, Olaf Storms, Wietze de Haan en Anne Merkuur presenteerden het stuk samen met formateur Aucke van der Werff.
Ook werd het nieuwe college voorgesteld, dat met Roel de Jong (PvdA) en Irona Groeneveld (GroenLinks) nu weer volledig is.
De nieuwe wethouders worden geïnstalleerd in de raadsvergadering van woensdag 15 mei.
Het nieuwe coalitieakkoord 
De portefeuilleverdeling volgt snel.

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!