Nieuwe bovenlaag hoofdpaden begraafplaats

LEMMER – Half augustus wordt er gestart met het vernieuwen van de hoofdpaden op de begraafplaats in Lemmer. Dit om de toegankelijkheid voor de bezoekers te verbeteren en ongemakken te voorkomen
Tijdens de werkzaamheden is de begraafplaats gewoon open. De werkzaamheden duren ongeveer een week.

Verbeteren toegankelijkheid

De huidige paden zijn van rode mijnsteen. Dit is niet voor iedereen even goed begaanbaar en bij een regenbui blijft het erg nat. Daarom worden de paden hoger gelegd en voorzien van asfalt met een laag schelpen. Zo lijkt het een schelpenpad, maar heeft het de functionaliteit van een asfaltpad. De randen worden opgevuld met grond zodat er een betere overloop is naar het gras. De aanpassingen zorgen ervoor dat de paden droger en schoner blijven, zodat deze ook goed begaanbaar zijn voor bijvoorbeeld mindervalide personen.
Gemeente: “We vervangen alleen de brede omliggende halfverharding. De paden blijven op dezelfde plek en houden dezelfde afmetingen. We doen ons uiterste best om eventuele hinder voor bezoekers te beperken, maar kunnen dit niet volledig voorkomen”.

Wat nog meer

Gemeente: “Vorig jaar zijn de graspaden gemaakt van de kleine tussenpaden. Uit ervaring weten we dat dit functioneel is en niet drassig wordt. Daardoor – en doordat we hoogteverschillen gelijk hebben gemaakt – is het beter toegankelijk voor bezoekers. Verder hebben we de beplanting om de begraafplaats heen netjes gemaakt en de omliggende beplantingsstrook voorzien van mooiere soorten.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!