Niek Boer heeft veel en bijzondere volgers door ´hobby´

LEMMER – De 24-jarige Niek Boer uit Lemmer, student aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft een groot aantal opvallende volgers op zijn Twitter account. Journalisten, raadsleden, politici, beleidsadviseurs, communicatiemedewerkers, senatoren uit de Eerste Kamer, Statenleden, internationale lobbyisten, adviseurs van het Witte Huis in de V.S. en klinkende namen als Maurice de Hond, Lodewijk Asscher en een heel bekend sociaal geograaf Josse de Voogd.
Die laatste geeft bijvoorbeeld altijd commentaar bij de NOS als er verkiezingen zijn. Hij noemde Boers initiatief ´topwerk.´

Zij volgen Boers account die de al even bijzondere naam Eala Frya Fresena draagt. Dit betekent zoveel als ´Voorwaarts Vrije Friezen´ het motto dat Friesland had tijdens de Middeleeuwen en dat refereert naar de Friese vrijheid, het recht om geen enkele heerser te accepteren naast de Heilige Romeinse keizer en God.
Het is trouwens al weer 7 jaar geleden dat hij de account met die speciale naam maakte. Een jaar of 5/6 deed hij vervolgens weinig tot niets met die account en toen zette hij hem weer in.
En niet zonder resultaat: De belangstelling voor zijn account komt omdat Niek kaarten maakt. Geen ansichtkaarten, maar geografische kaarten waarop het stemgedrag van mensen inzichtelijk wordt gemaakt. Van zulke kaarten zijn er wel meer, maar die zijn vaak per provincie of gemeente. Niek bedacht dat hij wilde weten hoe mensen per woonplaats stemmen. Maar in Lemmer maakte hij ook inzichtelijk hoe er per buurt werd gestemd. ´Door te kijken naar op welk stemkantoor mensen hun stem moesten uitbrengen, kun je ook in kaart brengen hoe het gesteld staat met de politieke voorkeuren.
Mensen die in het Sterrehuis stemmen, wonen daar in de buurt. Mensen die in het MFC in Lemstervaart stemmen, hebben daar hun woning. Zo kun je dus goed zien wat een partij doet in een bepaalde buurt.´ Met een kleur gaf hij aan welke partij in welke buurt de meeste stemmen had. Bij de gemeenteraadsverkiezingen, bij de provinciale verkiezingen en bij de Euroepse Parlementsverkiezingen.
De kaarten die daar vervolgens – na heel veel werk – uit rollen, maken wel heel veel duidelijk. ´Hier in Lemmer bijvoorbeeld dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in Lemstervaart bijvoorbeeld dat er veel NCPN wordt gestemd, maar ook Forum voor Democratie. En dat in Lemmer-Noord de VVD kleur leidend.

Toch begon zijn hobby anders
Al jaren geleden maakte hij een kaart van Friesland. Het oude Friesland wel te verstaan. En daar hoorde ook Oost Friesland bij de Deense grens bij, waar tegenwoordig ook nog steeds Fries wordt gesproken. Hij maakte de kaarten zelf, een precies en ingewikkeld werkje. Hij bracht als eerste de uitslagen van de Duitse Bondsdagverkiezingen in kaart en die van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Pas na de Provinciale Statenverkiezingen leek het hem wel wat om die online te zetten.
En met resultaat.
Mensen begonnen hem opeens te volgen. Bekende mensen. Mensen die Nieks keuze voor het verder specificeren van stemgedrag per gebied en buurt blijkbaar erg interessant vonden. Met kleuren maakt hij dat inzichtelijk en zo is snel te zien waar een partij groot is. Er zijn vaak wel lijsten voorhanden waar dat soort informatie op staat, maar op een kaart is dat niet te zien. En met zijn gekleurde kaarten bleek hij dus de belangstelling naar zich toe te trekken, van politieke partijen, lobbyisten, voorlichters, journalisten en nog veel meer mensen uit Europa, maar ook daarbuiten. Zelfs Amerikaanse Witte Huis medewerkers volgen hem.
Naast dat Niek signaleert welke partij in welke buurt de meeste stemmen krijgt, signaleert hij ook een andere trend:´Als iemand uit een bepaalde buurt komt, kan hij of zij daar steevast rekenen op heel veel stemmen. Zo is Rinze Visser van de NCPN erg populair in Lemmer en is dat ook terug te zien op de kaartjes. Zijn partij werd de grootste in veel buurten bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Voor veel ingewijden is het stemgedrag in Lemmer redelijk atypisch. ´Dat er hier veel mensen stemmen op de NCPN is opvallend en kennen ze verder in Nederland eigenlijk niet.
Maar ook dat de VVD hier altijd zo vaak gekozen wordt. Dat was zelfs onderwerp van discussie op mijn Twitteraccount.´

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!