NCPN en VVD:”Snelle maatregelen rond parkeren AH? Hoe dan?

Maar hoe kun je nu zien wie een bewoner is?

LEMMER – De NCPN en de VVD in De Fryske Marren zijn (weer) niet te spreken over de oplossing die is gevonden voor het parkeren nu de bouw van de AH zoveel ruimte en tijd opslokt. Er zijn wat kleine bordjes opgehangen in de straten rondom het complex waarop staat dat alleen bewoners er mogen parkeren. Die zijn niet alleen heel klein en worden snel over het hoofd gezien, maar mensen die er niet wonen, worden ook niet bekeurd. Dat kan namelijk niet op basis van die bordjes.

Waarom geen parkeerverbod en ontheffing voor bewoners?

Rinze Visser van de NCPN:”Tijdens de raadsvergadering van 31 maart heeft de NCPN-fractie een aangekondigde motie met het verzoek aan uw college om voor de duur van het bouwen in de directe omgeving een parkeerverbod met ontheffing voor de omwonenden niet ingediend.” Dit omdat B&W een raadsmemo had opgesteld met maatregelen en daarin stond ook dat onderzocht zou worden of de motie niet door B&W zelf uitgevoerd kon worden. Het College van burgemeester en wethouders zou voortvarend aan de slag, samen met de omwonenden.

Maar nu staan er dus alleen maar die bordjes met ‘parkeren alleen voor bewoners’. “Een maatregel waarop niet gehandhaafd kan worden en die volgens omwonenden niet tot resultaat heeft geleid. Waarom koos u dan niet voor de optie zoals in de niet ingediende motie en ook in het raadsmemo genoemd. Bovendien heeft die de voorkeur voor de omwonenden.”

Snelle maatregel? Waarom dan niet na 31 maart genomen?

De beide partijen zijn verder verbaasd over het feit dat de gemeente aangeeft dat ze voor deze zaken heeft gekozen omdat dit snel kon. “Waarom is die maatregel dan niet direct na 31 maart genomen, zodat de resultaten ervan zo snel mogelijk duidelijk zouden worden?,” vragen de fracties zich af.

Communicatie laat ook weer te wensen over

Er is niet gekozen voor een parkeerverbod met ontheffing voor de bewoners, omdat een dergelijke maatregel pas twee maanden later geëffectueerd zou kunnen worden, stelt B&W. “Waarom dan daar niet direct voor gekozen, dan had deze begin juni ingevoerd kunnen worden?” Tenslotte stellen de partijen dat hun indruk is dat de communicatie met de omwonenden ook weer behoorlijk te wensen overlaat. Dit is gedurende het hele traject al zo geweest, maar B&W beloofde beterschap.

error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!